Category Archives: Värmland

Lokala och kommunala händelser och angelägenheter i Värmlands län

Grums kommun- ett politikerdagis

2013-07-09-23-37-01_grums_hastskit_dynga_godsel_bajs

Foto: Grums kommun

Bakgrunden (länk) till det här inlägget är att (för mig) okända aktivister i Grums vållade något blandade känslor med att dumpa ett helt lass gödsel (!) utanför kommunhusets entré under natten till måndag, den åttonde juli.
Troligtvis kom aktivisterna från SvP (svenskarnas parti) men det är vad mig anbelangar obekräftade uppgifter, liksom att dessa bor i Grums kommun. Till normal kutym hör väl att aldrig utföra slika aktioner i den egna hemkommunen.

Jag och några till ur Värmlandsgruppen informerades om händelsen sent på måndagskvällen. Först trodde jag inte på det. Vi lever ju i landet  Feg & Lagom.
Ett kraftigt åskoväder slog  samma natt  ut  både nät och telefoni för flera dygn i sträck och reparerades först idag, fredag. Djungeltelegrafen slogs dock inte ut och den rapporterade att händelsen var polisanmäld och att Grums kommun – jo, faktiskt – gav Värmlandsgruppen skulden. Det irriterade mig, dels för att det här kan uppfattas som både hot och miljöbrott,  om man nu orkar hålla sig för skratt, men dels också för att jag saknade teknisk möjlighet att dementera allt ansvar. Handen på hjärtat: Värmlandsgruppen har noll och ingenting att göra med att kommunhuset bokstavligen hamnade i skiten.

Likafullt utsätter Grums kommunalråd Torbjörn Bood en oskyldig  ideell förening för schavottering på sin Facebook.

Grums kommunalråd med utskott har alltså en bright idé om att Värmlandsgruppens ideella förening är ansvarig för dumpningen av dynga framför Grums kommunhus.
Föreningen är sedan en tid tillbaka upptagen med att organisera en manifestation för regeringens omedelbara avgång (eljest ändrad färdriktning) i Stockholm den 29 september och vet inte hur den skulle ha hittat tid över till att köra hästskit.

Värmlandsgruppen tog avstånd från handlingen. Gruppen ägnar sig bara åt lagliga, tillståndsgivna och dessutom annonserade manifestationer. Vi är inte intresserade av att fördärva den goda relationen som vi faktiskt har till polis- och ordningsmakten.  Nedskräpning kostar och går ut över kommuninnevånarna själva och några i gruppen är just det: kommuninnevånare.  Att mot bakgrund av detta spekulera i deras ansvar för dyngdumpning utanför entrén skvallrar om en så undermålig intellektuellt prestation att det måste ha hänt att klockorna stannat för mindre.

 

bood

Från Torbjörn Boods Facebook

 

Grums kommunalråd Torbjörn Bood:
“Undrar om det har nåt stt [sic!] göra med den “opolitiska” föreningen som fick avslag på sin bidragsansökan häromsisten? Nä, det är nog bara en slump att en nazisthemsida är de enda som fått en kommentar från “aktivisterna”. Och att det finns personkopplingar mellan föreningen, hemsidan och “aktivisterna” – ni vet de som brukar klistra byn full med lappar då och då.”

Grums samhällsutbyggnadsskottets Tore Ingman (S):
“Vi vet ju att dom här personerna inta [sic!] har många hästar i stallet. Det bekräftar bara nivån på deras intelligens.”

Vad har Värmlandsgruppens förening rimligen gjort socialdemokraterna Torbjörn Bood och Tore Ingman, eftersom den blir föremål för deras spydigheter och utpekas som ansvarig  för något de anmält som en brottslig gärning?  Att fullvuxna kommunpolitiker skämmer ut både sig själva och min hemkommun genom att öppet utöva härskartekniker på det här omogna sättet är inte värdigt en demokratisk församling.
De funderar på om uppsåtet kan vara hämnd för avslaget på Värmlandsgruppens bidragsansökan (!), en ansökan som åtminstone inte vi har hört talas om att någon annan ideell förening har nekats, men som ligger tämligen långt från vad man normalt vill “hämnas” för. Låt mig därför anta att det är så de själva fungerar i liknande situationer. För egen del konstaterar jag bara att kommunen nu har delgett oss motiveringen till avslaget som vi så länge har efterlyst, och inte handlar den om att eftersträva likabehandling. Sålunda:

“Vi har inte många hästar i stallet”, det är skälet som – enligt uppgift -vår ansökans handläggare (Tore Ingman) avslöjar.  Därjämte hävdar kommunalrådet att “vi klistrar byn full med lappar” och på olika sätt har kopplingar till “nazister”. Det har allt och alla som inte har ett av dem själva “godkänt parti” i ryggen. Det är tröttsamt. Outsläckligt tröttsamt att efterhängas av misskrediteringar och kommunalt betingad demoniserande paranoia.

Kommunhusets hjärntrust spekulerar antagligen i hur i hela friden en liten partilös förening kunde drabba just dem och väcka den misstänksamhet som just partilöshet väcker. Det tarvar tankar som sträcker sig utanför boxen och det som inte kan identifieras och kontrolleras måste vara ett hot. De blir osäkra: ” Kan det bero på annat än svår nazism?”

Motiveringen kommer alltså inte tala till kommunens fördel när vi för principens skull överklagar beslutet. Det måste vi ju efter omständigheterna. Att göra det ligger nämligen helt i linje med vad vi står för och det har  inte kommunhusets Knoll & Tott hunnit räknat ut.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

Vilka är Grums kommuns skäl att ständigt behandla sina kommuninnevånare olika beroende på vad  kommunalrådet har för personliga åsikter om deras eller deras anhörigas politiska hemvist? Kanske tolkar Bood kommunallagen som så att “medlemmar” måste vara i betydelse av “medlemmar i Socialdemokraterna.”

Värmlandsgruppen är naturligtvis inte “opolitisk” (som han sätter inom citattecken som om det vore citat)  när det är en reaktionsgrupp på bland annat politiskt initierat massmissbruk och demokratiska övertramp, men väl en partipolitiskt oberoende förening. Kommunalrådet vet uppenbarligen inte skillnaden där emellan, inte heller att det är de självöverskattande socialdemokraterna som står för nazismen och nu tydliga återgång till den. De borde åtminstone ögna igenom sitt eget partis historia lite (ställa den mot likriktningen som de deltar i idag) och inte så lättvindigt projicera sin historiks innehåll på en tvättäkta demokratisk förening som inte vill förfölja och exkludera åsiktsmotståndare.
Förefaller det sannolikt att en förening, som har sin värdegrund i folksuveränitetsprincipen – själva fundamentet för demokratibegreppet – hänger sig åt en ideologi som står för raka motsatsen? (Glöm att jag frågade….jag tappade för ett ögonblick bort att vi lever i en samtid med orwellska förhållanden.)

2013-07-12_120128Föreningen tar inte ställning för eller mot någon partipolitik, bara för  eller emot den politik som står bakom vad vi för tillfället reagerar på.  Majoriteten i Värmlandsgruppens är kvinnor som saknar partipolitisk tillhörighet, men det är inget krav vare sig för styrelsemedlemmar eller vanliga medlemmar då vi – i motsats till det politiskt skenkorrekta kollektivet – är av uppfattningen att människovärde och kompetens inte sitter i några partibeteckningar.
Det finns följaktligen inga kopplingar mellan “nazister” och dito “hemsidor”  och föreningen, än mindre “uppklistrade lappar” som ska föreställa det.

Vad står det på dessa “lappar” som upprör och inte omfattas av var och ens rätt att förmedla information där plats för sådana anges? Värmlandsgruppen har inte begagnat sig av andra platser och skulle uppskatta att inte omtalas för att göra något helt annat. Och varifrån skulle en ideell förening få medel till tryckkostnader?
Inte är det från kommunen! De tar ju årligen betydligt mer från var och en av oss – även föreningsmedlemmar –  i nyligen höjd kommunalskatt, än de någonsin ger i en symbolisk  engångssumma till fåtalet nybildade föreningar. En skatt med vilken kommunen (bland annat) betalar arvoden till självgoda kommunpolitiker som omtalar sina skattebetalande innevånare med pejorativ och spelar Allan på deras bekostnad? Kom igen!

Vad Ingmans kommentar beträffar så torde Grums kommun vara bäst skickad att svara på varför hästarna har förstånd nog att skita framför kommunhuset istället för hemma i stallet. Det är bara respektlösa politiker som är angelägna om att kacka i eget bo, vilket ju Bood och Ingman nu är enastående exempel på. Vore jag i deras skor skulle jag inte kritisera intelligensnivån hos människor jag inte känner så länge jag själv inte kan vare sig stava ordentligt eller bete mig äldre än fem år.

2013-07-12_111302
Det kanske inte var hästskit utanför entrén, när allt kommer omkring, utan all ansamlad öronvax hos kommunpolitiker som inte hört vad kommuninnevånarna tycker och tänker på väldigt länge?

Värmlandsgruppen vill ha en ursäkt.
Även för mediernas utskrivna motivering till avslaget på sökt bidrag för nybildad förening, från vem som nu bär ansvar för den – men jag har ju mina misstankar.
Bood och Ingman kan med vår välsignelse behålla skitbeloppet (vilket vi sagt för länge sedan) och förläna de kronorna, jämte tiotusentals övriga stödkronor av skattebetalarnas pengar till sina egna intressens föreningar istället, för det är inte alls bidraget det handlar om utan principen. Det har de inte fattat.

För övrigt: en vilt främmande människa  som inte ens är hemmahörande i kommunen (vi har namn)  har i kontakt med kultur- och fritidschefen på Grums kommun utgett sig för att tillhöra Värmlandsgruppen när han rekvirerade handlingar i ärendet, vilket medförde att föreningen – som handlingarna angick i första hand – inte fick några.

När vi efter fler påstötningar äntligen fick handlingarna så innehöll de ingen motivering, lik förbannat.
“Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde när det gäller normer för föreningsbidrag” (läs: startbidrag, inte löpande föreningsstöd), så står det, men inte hur de tolkat dessa normer i vårt fall. Det var liksom det vi ville veta. Främst för att NWT skrev en informationsartikel innehållande misskrediterande uppgifter om föreningen, vilka naturligtvis måste ha kommit från någon – om nu inte NWT själva ska hållas ansvariga för att ha tagit presumtiva uppgifter ur luften efter eget gottfinnande.

”Nej till bidrag till flyktingmotståndare

Kommunen avslår en begäran om bidrag från en förening som kallar sig Värmlandsgruppen 14-7. föreningen har en viss anknytning till Sverigedemokraterna och arrangerade förra sommaren demonstrationer mot att ett av kommunens hyreshus upplåts till boende för ensamkommande flyktingbarn. ” (NWT)

Föreningen (som noga beskrivit sig) har ingen “anknytning till Sverigedemokraterna”. Vem påstår det? Och även om så vore ska det sakna betydelse i ett land som inte är en hypokritisk och fientlig skendemokrati. “Anknytningar” hade inte Grumsgruppen heller, så vad handlar det här om?

Vi påklistras hela tiden epitet och oriktiga parti- och ideologianknytningar för att rättfärdiga att några stackars arma satars behov av att ha konkreta fiender att få hata och uppvigla andras avståndstagande mot.
Det är för sorgligt.

Källor:
NWT, VF, Exponerat, Realisten, Sveriges Radio

 

/Värmlandsgruppens ordf.
Victoria Wärmler

 

Värmlandsgruppen diskrimineras av Grums kommun

Nej till bidrag till flyktingmotståndare

Kommunen avslår en begäran om bidrag från en förening som kallar sig Värmlandsgruppen 14-7. föreningen har en viss anknytning till Sverigedemokraterna och arrangerade förra sommaren demonstrationer mot att ett av kommunens hyreshus upplåts till boende för ensamkommande flyktingbarn. (NWT)

news-icon

Grums kommun kanske ska omformulera sin ansökningsblankett som i nuvarande skrift lyder:
“Nystartad förening som varit verksam i minst sex månader har rätt till startbidrag.”

-Värmlandsgruppens nystartade ideella förening får med märkliga motiveringar avslag på ansökan om symboliskt startbidrag (500 kr).

Det handlar – som förstås – inte om slanten, utan om principen. Märk väl att kommunen inte anger i sin information för ansökan om “startbidrag” några andra ansökningskriterier, än: nybildande.
Värmlandsgruppen överklagar beslutet av två skäl:

 • Likabehandling ska gälla
 • Grums kommun motiverar avslaget med uppgifter tagna ur luften.

Continue reading

Grumdemonstrationen 14 juli 2012

Vi fick en enormt stor respons från deltagarna i vår “Aktion mot deportation – Grumsgruppen ” på Facebook och vår demonstration gick av stapeln som planerat.

Mediabevakningen för denna “lilla” manifestation var stor med Värmländska mått sett, Grums, denna lilla kommun med knappt 10.000 invånare i hela kommunen retade upp kommunledningen så pass att de tog till fulkort som PUL och mobbning av deltagarnas barn och släktingar. Detta infekterade ämne om tvångsflytt, där Grums kommun mörkade att de också hade en kinesisk familj boende på Järpegatan de vräkt, men om det sades det inget, kanske mest för att om protester om flytten skulle kunna stämplas som främlingsfientlig och rasistisk.  Det var först när hyresgästsföreningens egen tidsskrift hörde av sig till oss som vi fick veta detta dagarna före demonstrationen.

Lite trist med tanke på att det hela handlade om en helt opolitisk manifestation där vi faktiskt brydde oss de som skulle flytta TILL Järpegatan också, de ensamkommande ville inte heller bli “deporterade” från det boende där de kände sig trygga, vilket de i ett brev till kommunen förklarade, av hänsyn till vilka de är och för att folk inte skall vara mobbande eller rasistiska, har vi pixlat namnen.

 

Kommunen kör över önskemålen, för ingen dialog, och tar ingen som helst hänsyn till de invånare det faktiskt handlar om, istället handlar det enbart om pengar i det egna bolaget, kommunen har varit väldigt “generösa” med lån till sig själva i det egna bostadsbolaget. Något en fristående revisor har påpekat i Facebookgruppen som granskat revisionen i kommunen. under “Arkiv” kommer vi att ha samtliga dokument när det gäller grumsaktionen – trots allt påstod ju kommunen att de fått “över 80 rasistiska mail” – När vi hämtade ut de mail vi kunde från kommunen var det totalt 128 mail – Och av dem kunde vi se fem (5) som var klart rasistiska, resten var från besvikna medborgare både i Grums och runt om i landet. Vi startade upp en namnlista som gav 1004 namn innan vi stängde den och den samt det tal vi höll kommer att skickas till kommunen den 16/7 – 2012.

Mer om alla turerna kommer att finnas i vårt forum här på folkrörelsen och villkoret för att kunna få skriva där OCH ta del av nya planeringar är att man är en registrerad användare i forumet, annars går det enbart att läsa. Denna blogg är avsedd för att väcka opinionen och inte för att diskutera politik eller invandring, alla sådana hänvisningar kommer att flyttas alternativt att raderas. VI sysslar inte med politik, VI sysslar med att försöka göra medborgarnas röst hörda i kommunerna, inget annat.

Tankar efter demonstrationen 14 Juli 2012

“Demonstrationen ägde rum på Frankrikes nationaldag den 14 juli, som kom till följd av revolutionen 1789 och vi kan hoppas på att detta var det första steget mot att vanliga svenskar och välanpassade invandrare äntligen börjar vakna och säga ifrån även öppet på gator och torg om de absoluta tokigheter som våra svenska sju(k)klöverpolitiker håller på med.” (Karlskronabloggen)

Bara döda fiskar flyter med strömmen. Förstår Expo det? Ja, man kan ju faktiskt förledas i den tron, om man ser skylten i nyhetsinslaget som bilden nedan är tagen från.

Jag tror det är fler än jag som väntar på att Expos nysatsning på positiv antirasim ska få någon praktisk innebörd, för de uppmuntrar ju inga tecken på sådant. Tvärtom försörjer de sig på att ta heder och ära av sina oliktänkande med  sina för länge sedan utslitna sammankopplingar.  Allt är som vanligt på den redaktionen.


 

Så här ger man alltså Expos Alex Bengtsson och Daniel Vergara kraftig ångest.  Det tycker jag att de ska ha efter sin extremt vinklade artikel, där de inte kunde hålla sig till sanningen ens beträffande dem de påstår att de har kontaktat för att få en kommentar.  Vad ska de ha en tidning till, när de konsekvent undviker berätta sanningen om vad de fått veta om demon? Man kan effektivare tiga ihjäl det man inte vill att andra ska känna till utan tidning. 

Därför tänkte jag att de kunde behöva lite hjälp med att bättra på sin image. Nu ser alla att Expo har kopplingar till den “högerextremism” som de skriver spaltmeter om för betydligt mindre än så.

Kopplingar finns även till koskit, står det här. “Koskit” är förresten en symbolisk variant av hur franska bönder visar sitt missnöje med att dumpa stora lass med konkret dynga utanför parlamentet . Vi tänkte att det kanske skulle bli jobbigt för kommunalrådet att behöva skotta upp i detta, så vi bekvämade hans numera hårt prövade tillvaro med att bara texta skiten.

Min numera välciterade, älskliga morbror stödjer uppenbarligen inte alls våra “nazistiska” slagord;  han faktiskt spyr ut sin fördomsfulla, urskillningslösa galla över oss allihop på sin facebook och får enstaka pliktskyldiga medhåll från sina egna familjemedlemmar.  Bra, där!

Utan att själv ha varit på plats, så vet han genom någon form av djungeltelegaf att beskriva oss:

“Gapandes: Ropen skalla, bostad åt alla. Dom borde skämmas som dom gjorde bort sig.”

Prestigeförlusten, som följde på insikten om att han hade haft elaka, förutfattade meningar, visar tydligen de mest pinsamma symptom.

“I Grums är dom helt rökta för all framtid. Dom går nog att använda i FAS 3 om dom lär sig att hålla tyst.”

Det var just det som var problemet innan. Jag vet inte hur många uppriktiga förvanter han kan ha kvar denna tisdag, efter att ha tagit så öppen osolidarisk ställning mot all form av både demokrati och alla invånares lika stora rätt till hemfrid, åsiktsfrihet och försörjning i Grums, detta eftersom han tyckte vi skulle hålla tyst om det vi demonstrerade för.  Smart as.

Klicka på VF-artikeln för störfe format

Han var dessutom tacksam för att jag hade gått ur SD, eftersom Åkesson inte skulle vilja bli förknippad med mig nu.  Jag kan komma över det, vi bodde liksom inte ihop. Men jag tror faktiskt att betydligt fler i SD än Åkesson skulle se ett större problem i risken att bli förknippad med en stor och tjock morbror som inte visar någon som helst respekt för attitydförändringen, som bland annat demonstrationen utkrävde, för att en akut kursändring i det förgiftade åsiktsklimatet skulle bli möjlig. Något som inte minst SD skulle vilja se.

Morbror är den typen av moralisk klippa som endast privat  tillstår att han röstar på ett parti som kommunalrådet utsett till sin personliga fiende. Han har inte heller fattat att man inte kan hålla sig med dubbla lojaliteter om man vill åtnjuta högre trovärdighet, än de som hela tiden kört med både öppna kort och spjäll.

Morbror har med sina föraktfulla facebookskriverier lyckats såga av åtminstone 4 genar som han hittills suttit på – min, sitt omdömes, kommunalrådets och sverigedemokraternas. Grattis!

Han måste vara den i särklass dummaste morbror som lyckats sätta skor på fötterna.

I ett demokratiskt och friskt samhälle ska ingen behöva riskera vuxenmobbing, utstötning och sociala förluster för att man använder sin yttrande- och åsiktsfrihet till att försöka avbryta negativ nepotism, diskriminerande politiska beslut och tvågsflyttningar av folk som skött sin del av hyreskontraktet och sådana som inte ens från början fått välja vart de ska bo.  (Talet)

Morbror stödjer alltså  inte det där och det får snarare mig att skämmas. Han är ett levande exempel på varför Grums mår dåligt.  Jag tycker ju att hans, Lomarkers och Boods och deras lättvindiga inställning till hur andra ska flytta på sig till förmån för andras behov, ska hyra ut sina villor till Migrationsverket.
Eller gästvänligen öppna dörrarna för att erbjuda barnen, som de vill ta emot, erforderliga familjehem. Då slipper de bo i de barnhemsliknande kollektiv, som vi är emot att placera våra egna barn  i.  De skyller på “svalt intresse” från folk att ta emot vad de själva inte är intresserade av, vilket torde ge en  tydlig signal om vad befolkningen anser om mottagandet.  Att trotsa dessa signaler, och skylla dem för rasister för att göra vad de själva inte vill, är verkligen att tigga om stora problem.

Tillbaka till Expo. (Jag vet inte varför jag hela tiden vill skriva om dem i samband med missförhållandena i Grums.)

Namn är tydligen helt oviktigt, utom när det gäller mig, så klart. Nasrin Sjögren frågar varför de genomgående har undanhållit hennes namn från artikeln och kallar henne något så opersonligt som “journalisten”. Kan det ha med våra respektive “ursprung” att göra, och vilka lider då av fobier?
Hur “rasistisk” demonstrationen var skulle naturligtvis inte ha framgått om ett iranskt namn figurerade som initiativtagare, eller om det stod klart att jag, under hela demonstrationen, hade min gode libanesiske vän vid min sida. Det var verkligen en blandand kompott i tåget, även etniskt.

Expo respekterar helt klart inte den privatperson jag är idag, utan väljer att filtera demonstrationen genom min SD-bakgrund för att få göra de kopplingar som behövs för att kasta all skugga på hatobjektet: Sverigedemokraterna. Desperat uppslagsbrist?

Om Expo nu verkligen var en “demokratisk tidning” som är “politiskt oberoende”, så skulle de naturligtvis inte ge sig på en politiskt oberoende grupp och förtiga i den fanns personer med varierande privata åsikter från såväl vänster som höger.  En av poängerna med alltihop var att bevisa att det faktiskt går alldeles utmärkt att samla resurser att samarbeta med om man sätter sig över alla åsiktsgränser, inte ens efterfrågar dem, och jobbar för en gemensam sak.

Mångfald gäller även åsikter, som sagt. Sveriges öppenhet och tolerans hänger faktiskt på det och inte på motsatsen, vilket är resultatet av regeringens satsning på det temat.  Hur kan de någonsin inbillat sig att det skapar fler arbeten, bostäder och större välfärd om man massökar bristen på samtliga? Ingen begriper det. Och hur kan man någonsin ha inbillat sig att folkets öppenhet och tolerans vidgas av alla påtvingade effekter från en misslyckad politik, som bara friar till överlevnadsinstinkter?

Det tysta stödet i Grums är oerhört, men alla jag mött säger samma sak  om det svikande modet att delta personligen, och det tar vårt tal upp som ett akut demokratiproblem – invånarna vågar helt enkelt inte i rädsla för sociala repressalier, och jag använder min morbror i det övre sammanhanget för att förklara hur det kommer sig.

Den positiva bild som kommunpolitikerna uppmanar sina invånare att sprida om “varumärket” Grums, den undergräver så bra själva genom beslut som bokstavligen ställer individer mot individer och grupper mot grupper i det lilla svågerpolitikssamhället.

En attitydförändring med början i kommunhuset är ett tvingande måste, för folk gör inte som de säger utan som de själva gör. Det skrev jag till Bood redan 2011 och det hade varit bra om han  hade trott på att jag faktiskt menade allvar och faktiskt se hur han själv skulle gynnas av det. Respekt kan man bara förtjäna, inte skrämma eller tvinga människor att visa.

För att få några ambassadörer för Grums, behövs alltså både hans och ambassadörernas respekt för allas åsikter och behov, än vad vi hittills sett växa fram.

 

Demonstrationstalet 14 juli 2012 *Uppdaterat*

 • Talare: Veronika Eklund
 • Text: Victoria Wärmler

Vi är här för att göra en poäng av att Grums kommun inte håller ihop som en helhet längre. Inte ens som en samhörighet, där alla är demokratiskt lika värda.

I den här kommunen värderas man efter vilken politisk färg man har, och i andra hand efter vilken inflytelserik person man står på god fot med. Är det rättvisa och likabehandling? Är det solidaritet?

Det håller inte, att politiker undanhåller väsentlig information för oss invånare eller att de driver igenom beslut utan föregående dialog med dem besluten berör mest. Det gäller beslut som på ett dramatiskt sätt förändrar och påverkar människors grundläggande trygghet, hem och skolgång – vad kan vara mer viktigt?

Jag själv har en son och jag vill inte sätta honom på en skolbuss för att åka ner till Grums för att gå i en skola tillsammans med högstadieelever redan nu, när han bara är 10 år! Betyder inte våra egna barns behov och trygghet ett dugg? Får dom inte kosta? De är ju vår framtid!

Vi är ambassadörer utan medbestämmande och inflytande. Vi känner oss överkörda när våra åsikter, behov och önskemål ignoreras till förmån för vad som är mest ekonomiskt för politikernas egna intressen, vinst och besparingar.
Är det i långa loppet mest ekonomiskt för Grums om folk vantrivs, är rädda, blir mobbade på sina arbetsplatser och i skolor för sina ursprung och för sina åsikter, eller för sina anhörigas åsikter?

Kommer barnfamiljer vilja flytta hit eller stanna kvar om de känner att de måste räkna med att kunna bli vräkta när som helst för att GHAB ser någon annans behov lönsammare att sätta före dem?

Är inte alla lika mycket värda i Grums?

Grums är en röd kommun, en socialdemokratisk kommun. När Mona Sahlin var partiledare sa hon det oförglömliga: Människor måste få kosta. Har politikerna i Grums glömt det, eller får bara vissa människors behov kosta vad vi alla ska betala?

Sahlin har sagt: För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar.– Aftonbladet, 16 april 2004. Sahlin sa också, att integrationspolitiken har misslyckats -redan 2001.

Vi anser att Grums kommun är ett praktexempel på allt detta och att det splittrar, segregerar och skapar konflikter mellan både enskilda individer och grupper i vårt samhälle.

Mångfald gäller även åsikter!

Yttrandefrihet är demokratins grundstenar, det är att få tycka och tänka öppet utan att riskera sociala förluster för det.

Vi tycker att människor som skött sin del av hyreskontraktet inte ska kunna vräkas hur som helst, inte för att politiker godtyckligt anser att en annan verksamhet eller andra hyresgäster har större behov av- eller är mer värda deras egna hem, än de själva.

Grumsgruppen

 • Talare: Veronika Eklund
 • Text: Victoria Wärmler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skandal: familjen som Grums Kommun “glömde bort”

Jag tycker det är rent ut sagt en skandal, att Grums Kommun och GHAB grovt har vilselett kommuninnevånarna, och kanske till och de bevakande medierna.

Kommuninformation

“…Spridning av verksamheten är inte görlig. Utifrån detta identifierade vi den aktuella trappuppgången på Järpegatan som den med minst antal hyresgäster i, det vill säga de två lägenheter som nu är samtalsämnet.
Precis som tidigare kontaktades dessa hyresgäster och gavs samma erbjudande som tidigare gjorts i flyttsituationer.”

Överallt informerar Kommunes ansvariga om att det “bara” är två svenska familjer som tvingats flytta från sina mångaåriga hem på Järpegatan 13 för att ett flyktingboende inplaneras där, men det är inte sant – det finns tre stycken, varav en av dem är en tämligen förtvivlad fyrbarnsfamilj, med asiatiskt ursprung.

“Annika Lomarker är vd för GHAB och kommunchef i Grums. Hon verkar inte förstå min fråga när jag undrar varför de inte gått ut med den informationen.

– Jag förstår inte varför vi skulle göra det. Jag vet inte vilka som bott i enskilda lägenheter – bara att Migrationsverket hyrt.

Men är det inte en rätt relevant information om ni anklagas för rasism mot svenskar att berätta att alla i trappuppgången får flytta – även asylsökande?

– Jag vet inte. Vi har inte tänkt på det på det sättet.” (Hem och Hyra)

Grumsgruppen förstår inte ens den fetstilade vändningen av Hem och Hyra, för familjen har bott i Sverige i två år och är väl följaktligen också svenskar,  oavsett ursprung?   Detta är också relevant information att gå ut med, eftersom det är Grumsgruppen – i synnerhet-  som anklagas för rasism!

Grumsgruppen har besökt den kvarvarande fyrbarnsfamiljen och gruppen har lovat dem att gå i demonstrationen med en skylt, särskilt för deras skull, och för att åtminstone de ska få bor kvar – om det nu inte var GHABS tanke från första början, eftersom de tigit som muren om den tredje familjen.  Familjen är emellertid tacksamma för morgondagens demonstration, som vill ge deras och de andra avhysta familjernas belägenhet uppmärksamhet.

Uppdaterat: Journalisten från Hem och Hyra (ovan) talade efter sin intervju med Åke Vigren om för demonstrationsgruppen, att Åke Vigren “önskade att demonstrationen inte blev av” och i artikeln står att han “inte vill att hans vänner ska delta i demonstrationen“.  Det kanske beror på hur journalisten framställde gruppen för honom, right?. I telefonen vred hon på alla argument för att  promt ha gruppen rasistiskt sinnad – fel.

Jag kan bedyra att Grumsgruppen själva talat med Vigren och till oss säger han raka motsatsen, för det här får inte hända fler och han tackar för stödet och önskar demonstrationen lycka till.

Aldrig mer GHAB“, sa han.

Egna tankar:

Den tredje familjen säger sig (med hänsyn till eventuella missförstånd pga bristande språkkunskaper) inte ha erbjudits någon alternativ boendelösning; de trivs och har bott där i 2 års tid och vill inte heller flytta. Men vräkta är de också, sägs de.  Hur kan GHAB vräka en familj, som de inte vet finns? Vräks även Migrationsverket, som de facto ska hyra hela trappuppgången, men redan hyr åt en familj?

Lomarker om varför de inte gått ut med den tredje familjen: “Jag förstår inte varför vi skulle göra det. Jag vet inte vilka som bott i enskilda lägenheter – bara att Migrationsverket hyrt.”

Hon förstår inte varför hon skulle gå ut med att det finns en tredje familj som är vräkt. Vad säg om att alla ska behandlas lika? Hon menar att hon inte vräker Migrationsverkets familj, eller i alla fall inte vill tala om att hon gör det, eller att hon är aningslös om att Migrationsverket redan har en familj i hennes lägenheter sedan två år tillbaka?

GHAB och Kommunen låtsas således som en hel fyrbarnsfamilj inte existerar, familjen är isolerad eller gömd i lägenheten bakom Migrationsverkets skylt, och Lomarker har liksom “inte tänkt på det sättet”.

 

Klicka för större bild

 Kommer uppdateras.

 

Apropå dubbla stolar i Grums kommun

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Eva Sidenvall (C) sitter i såväl Grums Kommunstyrelse som, Grums Kommunfullmäktige. Hon avgick som chef för Migrationsverket  2009 i Värmland, enheten Karlstad – Grums,  med anledning av nedläggning, men ingick i februari 2009 i Jävsnämnden i Grums. Hon sitter även i valnämnden och planeringsutskottet fram till 2014. På en blogg framgår att Sidenvall var nyligen avträdd fån Migrationsverket 19 februari 2009.

Det är även Planerinsutskottet, som Sidenvall sitter i, som tecknat avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 10 flyktingar 2011

Det är Eva Sidenvalls namn som förekommer på avtalen med Grums Kommun om mottagande av 120 asylsökande år 2003 och hon arbetade som enhetschef för tillstånds- och mottagningesenheten i Karlstad Migrationsverket redan 2002.

Samtidigt med sina politiska uppdrag har hon haft möjligheter på flera plan att påverka Grums Kommuns beslut rörande Migrationsverkets intressen i just Grums,  med sin röst i såväl fullmäktige, styrelse som i Jävsnämnden.  Är det verkligen rätt person på rätt plats?

I  VF-artikel (2008) säger hon:

“– Även om det mesta gick smärtfritt har vi haft en del problem med några personer. Sådana situationer kan uppstå och det löser vi genom omflyttningar bland de cirka 110 asylsökande, säger Eva Sidenvall.
Hon menar att det är viktigt att verksamheten accepteras av andra boende i området.”

Lägg märke till sista raden och jämför den med utvecklingen av hur Grums Kommun med kompisarna Bood och Lomarker drivit frågorna om de ensamkommandes tvångsförflyttning till hem som två grumsinvånare har tvingats bort från. Inte bara de boende i området utan hela kommunen är emot idèn, som piskar upp ett vi-och-dom-tänkande som de senare skyller om omgivningen. Det kan inte vara “viktigt att verksamheten accepteras av de andra boende i området”, när det inte ens är viktigt vad de inneboende själva tycker om att behöva flytta ut ur sina lägen heter för “verksamhetens” skull. Barnen är alltså degraderade – å det första – till en “verksamhet”.

Det kom en kommentar från en fd socialdemokrat i mitt föregående inlägg:

Jag skäms på grund av mina partikamrater och deras “Fiffel” som dom inte är kapabla att ta konsekvenserna för. Naturligtvis tar jag och många fler direkt avstånd ifrån sånt här och vi tycker att det Ni gör är bra. Vi är många som inte vill gå ut med våra namn i offentlighetens ljus, på grund av att våra barn leker med varandra, går i samma skola, osv. Plus att vi får våra arbetskamrater emot oss därför att dom är rädda om sina arbeten, det har vi en viss förståelse för med tanke på vilka ord som har sagts både till dom anställda och deras familjer.

Vi Socialdemokrater har precis som du säger Victoria, en historia som vi inte gärna “skyltar med” men den historien skulle nog behövas att läsas av många unga Socialdemokrater, då dom i nutid inte får höra den, eller att dom kanske medvetet raderar den ur sina egna historieböcker.

Dessa familjer som det nu rör sig om, både barnen och hyresgästerna, är ju dom som blir drabbade mest. Hur ska familjerna som alltid har skött sig, våga ha viljan och känslan att bo kvar efter detta? Vi tror att det är dags för “toppen” att avgå ifrån sina uppdrag, då dom inte har utfört dom i Socialdemokratisk mening, vår slogan är “Alla har lika värde”, men är hyresgästerna lika mycket värda som dom som ska bo där i högst 1 år? STÅ PÅ ER!! VI STÅR BAKOM ER!!

To be continutet-, som det heter.

 

En vis man kan ändra sig till skillnad mot en envis (VF, insändare)

Lyssna på medborgarna innan det är försent! Och läs noga genom de medborgarförslag som den politiska majoriteten förkastat. Där finns bra alternativ och inte bara klagan på felaktiga beslut. När det går prestige bland våra toppolitiker att till varje pris ”vinna” och man hör barnfamiljer som tänker flytta eller sätta sina barn i grannkommuners skolor ligger vår kommun dåligt till.

På kommunens hemsida finns ett så kallat dialogforum, där man kan framföra åsikter. Tyvärr blir man åthutad å det grövsta om man inte tycker som kommunalrådet. Gå in och läs och bilda er en egen uppfattning om tillståndet i Grums kommun.

En klok man sa en gång att det som skiljer en vis man från en envis är att han kan ändra sig och se saker från flera perspektiv.

Till sist är det roligt att människor reagerar mot tokiga beslut och kämpar även om det är i svår motvind. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmmen…

Gammal i gården

Bood har inte gjort sig särskilt populär på sistone, som ju även är involverad i “tvångsförflyttning” av skolelever. (Läs)

Det har gått så långt att partier börjar skriva motioner, till skydd mot upprepningar liknande den situation som finns i Grums.

Nyligen blev svenska familjer i Grums varse om att de ska tvångsförflyttas till förmån för så kallade “ensamkommande flyktingbarn”, och i Nya Lidköpingstidningens pappersupplaga kan man läsa om att i Essunga kommun ska ensamkommande flyktingbarn flyttas in och svenska familjer måste ut. Sex lägenheter ska omvandlas till HVB-hem.

Men inte nog med detta, nu ska Nyköpings gymnasiums musikesteter flytta delar av sin musikverksamhet från Borgmästarhagsskolan till Tessinskolan till hösten. Flytten görs för att ge plats åt elever med olika kulturell bakgrund på Borgis och därmed skapa en bredare mix av elever, påstår de. /../

Nyköpings kommuns hemsida skriver att barn och unga har haft svårt att komma in i det svenska samhället och språket har blivit lidande. Därför görs nu medvetna satsningar att sprida nyanlända elever på flera kommunala innerstadsskolor. Detta blir extra viktigt när anhöriginvandringen från bland annat Somalia väntas öka under sommaren.  (Länk)

 

 •  Insändare om ett växande generellt tillstånd i landet: Likgiltighet, resignation och passivitet.

Det kom ett brev från Grums kommun

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Klicka för läsbar bild

Hej Victoria,

Publicering på Internet av bilder på Annika Lomarker och Torbjörn Bood i kränkande sammanhang strider mot PUL. Jag ber dig ta bort dessa snarast.

Med vänlig hälsning
Helena Bergström
————————–
Informationsansvarig, Grums kommun
0555-421 41
www.grums.se

 

Hej, Helena!

Det skulle underlätta en aning om Du berättade var på Internet det förekommer “kränkande bilder” och vilka av dessa bilder som i så fall avses? Internet är stort; bilder på nämnda offentliga profiler finns publicerade på otaliga ställen och jag kontrollerar inte hela Internet.

Avser Du med “Internet” publiceringar av upphovsrättsskyddade fotografier på min privata blogg, så vill jag lämna några lugnande ord om att fotografen givit sitt tillstånd. Ingen överträdelse har ägt rum och ingens rättighet har kränkts. Det är fotografen, enkom, som avgör om hans fotografier ska avlägsnas från just min blogg,  inte Grums Kommun.

Kan det finnas ett skäl till att just min blogg tilldrar sig Grums Kommuns intresse?

Vem som helst får fotografera vad som helst på offentliga platser.  Dit hör de fotograferade löpsedlarna med satiriska rubriker om (vad jag vet) 2 av kommunens offentliga profiler, som någon eldsjäl har roat invånarna med under en tid. Löpsedlarna har funnits uppsatta lite var stans, där utrymme medgivit anslag, och dessa rubriker är naturligtvis ett utslag av den sortens skojfriskhet som kommunalråd Torbjörn Bood för sin egen del anser hamnar i kategorin: “med glimten i ögat”.  Exempel på det, menar Bood, är att på Internet skriva exempelvis om undertecknad:

 “Nej, väldigt tystlåten har hon varit. Men inte mig emot. Det som brukar höras när högerbrunpartier låter är ju stöveltramp, marschmusik och primalskrik riktade mot folk med annan hudfärg och/eller lägre social och ekonomisk status – och det klarar jag banne mig utan.”

Kommunalrådet fann därtill förnöjsamhet i att publicera bilder på min blogg på sin Facebook, där jag som stor djurvän länkat via loggor till djurverksamheter i Karlstad, vilka han – med glimten i ögat – fördomsfullt kommenterar:

“Undrar om min katt är välkommen på solstadens smådjursklinik – han är ju trots allt övervägande svart.

Eller för att citera kommunalrådet, när han värderar sina egna upprepade offentliga karaktärsangrepp på samma fullmäktigeledamot:

“Den här grejen var dock kul ur ett rent allmänt perspektiv, sa han nöjd med sitt eget skämt.”

Löpsedlarna är alltså kul ur ett allmänt perspektiv. För det är ju, som Bood också säger, att “man behöver ju trots allt inte leta lustigheter på min blogg.”

För att kommunens damage control-avdelning ska få lite av Boods rekommenderade självdistans:

 • Om partiledaren Åkesson i juridisk mening får finna sig i att antagonister går omkring i T-shirts med bild på hans sönderskjutna huvud…
 • Om Åkesson i juridisk mening får tåla att bli mordhotad och grovt förtalad i såväl Twitter som skattefinansierad Public Service…
 • Om Sahlin, Reinfeldt, och resten av Riksdagskompaniet får tåla att publiceras tillsammans med satiriska rubriker….
 • Om jag ska tåla att Grums kommunalråd hånar mig offentligt och bemöter mina reaktioner på detta med att jag” inte ska ta politiken på så stort allvar”….

…så måste de satiriska rubrikerna kring kommunchef Lomarker och kommunalråd Bood uppfattas som ganska så kärleksfulla ideella initiativ. De får tåla att själva bli föremål för karikatyrer, satir och skarp kritik, då särskilt mot bakgrund av att ha fattat tvingande beslut ovanför invånarnas huvuden och detta av en art som påverkar och förändrar deras tillvaro högst påtagligt. Informationsansvarige i Grums kommun sköter dock sin damage control-uppgift så gott det går. Hur förväntar sig Grums kommun att jag ska reagera på uppmaningen?

PUL gäller inte för uppgifter som publiceras för journalistiska ändamål och offentliga politiker måste tåla närgående kritisk granskning i högre utsträckning, än en enskild privatperson . I en HD-dom står att “även privatpersoner kan ha journalistiska ändamål om de vill informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten.”  HD hänvisar till att “yttrandefriheten innefattar rätten att framföra sådan information och sådana tankar som kränker, chockerar eller stör.”

Bergströmskan kan kort och gott hälsa “kompisgänget i kommunhuset att de inte behöver ta sig själva på så stort allvar”, för det gör de tydligen när de “kränkande sammanhangen” plötsligt  får en bumerangeffekt, vänder och kommer tillbaka.

Kränkande sammanhang är tydligen inte att vanliga invånare och medborgare, av både Bood och Lomarker, blir kallade rasister, främlingsfientliga och högerextrema i lokal och rikstäckande media. Detta för att enskilda utnyttjar sin tryck- och yttrandefrihet för att framföra avvikande åsikter i protest mot att skötsamma familjer blir vräkta; vräkta för att  hyresgäster som de lokala makthavarna inte haft en planerad boendeberedskap för att kunna ta emot, ska ta över familjernas hem.  Kränkande sammanhang?

 

Klicka för läsbar bild

 

Referenser för citat:

Bood does facebook- brevet från kommunkollonin (klicka för störe bild)

Del 1.

Del 2

 

Grums kommuns vision 2020:

”Vi ska ha ökat till 11 000 Grumsbor (vågar vi gissa hur ?) med vi-känsla som kan känna stolthet..//.
Grums ska vara familjekommunen som attraherar och har ett vinnande bemötande i den kommunala verksamheten.”

Visioner är bra, men det vore bättre om den alltför länge socialdemokratiskt styrda kommunen började bygga på ”Vi-känslan” och ”ett vinnande bemötande” tidigare än 2020, om inte vantrivseln och rädslan som finns där ska öka ännu mer.
Bood gör sitt bästa för att mer skapa en ”vi och dom”-känsla för ögonblicket , och familjer vräks, och det finns mycket att önska vad det gäller Grums kommuns ”vinnande bemötande”, där alla som inte har samma åsikt kontrolleras genom att annars stämplas som rasister.

Alla kan sjunka lågt mellan varven, men det är i verklig mening onödigt att göra som kommunalrådet och krypa ända ner i kloakerna.

 

 • Torbjörn Bood: kommunalråd (S) och ordförande i Grums Hyresbostäders styrelse
 • Annika Lomarker: Kommunchef (S) tillika VD i Grums Hyresbostäder.

 

UPPDATERAT

 1. Grums Kommun Helena Bergström svarar i nedan kommentarsfält
 2. Mitt svar, i min tur

 

Som ett brev på posten

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Det finns inget pinsammare än Sunnebloggaren. Nu har den här anonyme Expo-wannaben kopplat ihop en länk på min Twitter med SD, fast jag sedan minst en månad tillbaka inte är med i SD längre och då det – enligt konstens alla regler – inte går att göra det. Det finns alltså inte någonting som jag kan vare sig säga, länka, eller göra, som SD kan smutskastas för, inte ens genom vad som alltid kommer som ett brev på posten för vad som helst: guilt by associationfasoner. 

“SD Värmlands förstetwittrare och enligt Grums kommuns hemsida kf-ledamot i fullmäktige, Victoria Wärmler, tar på twitter 7 juni ställning om SDs strategi  (Länk)

Det ligger naturligtvis ingen SD-strategi i att en politiskt oberoende person postar en länk, hur galen är människan?  Det var inte heller den länken, som jag personligen skrev om . Jag citerade ett stycke ur “Vi etniska svenskar, finns vi?” Någon borde alltså påminna Sunnebloggaren om att det bara är han som citerat långa avsnitt ur den bloggpost “I have a dream” som han ondgör sig över som djupt “nazistisk och rasistisk”.  Så, vad gör det i så fall inte honom till som det gjorde mig till, som bara postade en länk till och citerade något helt annat?  Snacka om att skita större än en elefant i det berömda blå…

Klicka för läsbar bild

Sunnebloggaren läser alltid de Värmländska lokalbladen så duktigt annars, men tycks helt ha missat NWT:s “SD-ledamot hoppar av“. Det råkade undertecknad göra för mer än en månad sedan nu, närmare bestämt 5 maj, men kvarnarna mal långsamt på kommunfullmäktige.

Kanske i synnerhet i just Grums, som får förmodas ha prioriterade problem att försöka ta hand om, än att i första hand radera mina uppgifter från kommunens hemsidor.

Skriver han en enda föraktfull rad till om mig, så har han gjort sitt i  den anonyma bloggosfären.  För nu är jag förbannad.

 

Har han inget annat att göra, så kan han på förekommen anledning läsa den här länken istället. Hoppas han svimmar, så lättpåverkad som han utger sig för att vara.

*