Monthly Archives: juni 2012

Apropå dubbla stolar i Grums kommun

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Eva Sidenvall (C) sitter i såväl Grums Kommunstyrelse som, Grums Kommunfullmäktige. Hon avgick som chef för Migrationsverket  2009 i Värmland, enheten Karlstad – Grums,  med anledning av nedläggning, men ingick i februari 2009 i Jävsnämnden i Grums. Hon sitter även i valnämnden och planeringsutskottet fram till 2014. På en blogg framgår att Sidenvall var nyligen avträdd fån Migrationsverket 19 februari 2009.

Det är även Planerinsutskottet, som Sidenvall sitter i, som tecknat avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 10 flyktingar 2011

Det är Eva Sidenvalls namn som förekommer på avtalen med Grums Kommun om mottagande av 120 asylsökande år 2003 och hon arbetade som enhetschef för tillstånds- och mottagningesenheten i Karlstad Migrationsverket redan 2002.

Samtidigt med sina politiska uppdrag har hon haft möjligheter på flera plan att påverka Grums Kommuns beslut rörande Migrationsverkets intressen i just Grums,  med sin röst i såväl fullmäktige, styrelse som i Jävsnämnden.  Är det verkligen rätt person på rätt plats?

I  VF-artikel (2008) säger hon:

“– Även om det mesta gick smärtfritt har vi haft en del problem med några personer. Sådana situationer kan uppstå och det löser vi genom omflyttningar bland de cirka 110 asylsökande, säger Eva Sidenvall.
Hon menar att det är viktigt att verksamheten accepteras av andra boende i området.”

Lägg märke till sista raden och jämför den med utvecklingen av hur Grums Kommun med kompisarna Bood och Lomarker drivit frågorna om de ensamkommandes tvångsförflyttning till hem som två grumsinvånare har tvingats bort från. Inte bara de boende i området utan hela kommunen är emot idèn, som piskar upp ett vi-och-dom-tänkande som de senare skyller om omgivningen. Det kan inte vara “viktigt att verksamheten accepteras av de andra boende i området”, när det inte ens är viktigt vad de inneboende själva tycker om att behöva flytta ut ur sina lägen heter för “verksamhetens” skull. Barnen är alltså degraderade – å det första – till en “verksamhet”.

Det kom en kommentar från en fd socialdemokrat i mitt föregående inlägg:

Jag skäms på grund av mina partikamrater och deras “Fiffel” som dom inte är kapabla att ta konsekvenserna för. Naturligtvis tar jag och många fler direkt avstånd ifrån sånt här och vi tycker att det Ni gör är bra. Vi är många som inte vill gå ut med våra namn i offentlighetens ljus, på grund av att våra barn leker med varandra, går i samma skola, osv. Plus att vi får våra arbetskamrater emot oss därför att dom är rädda om sina arbeten, det har vi en viss förståelse för med tanke på vilka ord som har sagts både till dom anställda och deras familjer.

Vi Socialdemokrater har precis som du säger Victoria, en historia som vi inte gärna “skyltar med” men den historien skulle nog behövas att läsas av många unga Socialdemokrater, då dom i nutid inte får höra den, eller att dom kanske medvetet raderar den ur sina egna historieböcker.

Dessa familjer som det nu rör sig om, både barnen och hyresgästerna, är ju dom som blir drabbade mest. Hur ska familjerna som alltid har skött sig, våga ha viljan och känslan att bo kvar efter detta? Vi tror att det är dags för “toppen” att avgå ifrån sina uppdrag, då dom inte har utfört dom i Socialdemokratisk mening, vår slogan är “Alla har lika värde”, men är hyresgästerna lika mycket värda som dom som ska bo där i högst 1 år? STÅ PÅ ER!! VI STÅR BAKOM ER!!

To be continutet-, som det heter.

 

En vis man kan ändra sig till skillnad mot en envis (VF, insändare)

Lyssna på medborgarna innan det är försent! Och läs noga genom de medborgarförslag som den politiska majoriteten förkastat. Där finns bra alternativ och inte bara klagan på felaktiga beslut. När det går prestige bland våra toppolitiker att till varje pris ”vinna” och man hör barnfamiljer som tänker flytta eller sätta sina barn i grannkommuners skolor ligger vår kommun dåligt till.

På kommunens hemsida finns ett så kallat dialogforum, där man kan framföra åsikter. Tyvärr blir man åthutad å det grövsta om man inte tycker som kommunalrådet. Gå in och läs och bilda er en egen uppfattning om tillståndet i Grums kommun.

En klok man sa en gång att det som skiljer en vis man från en envis är att han kan ändra sig och se saker från flera perspektiv.

Till sist är det roligt att människor reagerar mot tokiga beslut och kämpar även om det är i svår motvind. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmmen…

Gammal i gården

Bood har inte gjort sig särskilt populär på sistone, som ju även är involverad i “tvångsförflyttning” av skolelever. (Läs)

Det har gått så långt att partier börjar skriva motioner, till skydd mot upprepningar liknande den situation som finns i Grums.

Nyligen blev svenska familjer i Grums varse om att de ska tvångsförflyttas till förmån för så kallade “ensamkommande flyktingbarn”, och i Nya Lidköpingstidningens pappersupplaga kan man läsa om att i Essunga kommun ska ensamkommande flyktingbarn flyttas in och svenska familjer måste ut. Sex lägenheter ska omvandlas till HVB-hem.

Men inte nog med detta, nu ska Nyköpings gymnasiums musikesteter flytta delar av sin musikverksamhet från Borgmästarhagsskolan till Tessinskolan till hösten. Flytten görs för att ge plats åt elever med olika kulturell bakgrund på Borgis och därmed skapa en bredare mix av elever, påstår de. /../

Nyköpings kommuns hemsida skriver att barn och unga har haft svårt att komma in i det svenska samhället och språket har blivit lidande. Därför görs nu medvetna satsningar att sprida nyanlända elever på flera kommunala innerstadsskolor. Detta blir extra viktigt när anhöriginvandringen från bland annat Somalia väntas öka under sommaren.  (Länk)

 

  •  Insändare om ett växande generellt tillstånd i landet: Likgiltighet, resignation och passivitet.

Det kom ett brev från Grums kommun

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Klicka för läsbar bild

Hej Victoria,

Publicering på Internet av bilder på Annika Lomarker och Torbjörn Bood i kränkande sammanhang strider mot PUL. Jag ber dig ta bort dessa snarast.

Med vänlig hälsning
Helena Bergström
————————–
Informationsansvarig, Grums kommun
0555-421 41
www.grums.se

 

Hej, Helena!

Det skulle underlätta en aning om Du berättade var på Internet det förekommer “kränkande bilder” och vilka av dessa bilder som i så fall avses? Internet är stort; bilder på nämnda offentliga profiler finns publicerade på otaliga ställen och jag kontrollerar inte hela Internet.

Avser Du med “Internet” publiceringar av upphovsrättsskyddade fotografier på min privata blogg, så vill jag lämna några lugnande ord om att fotografen givit sitt tillstånd. Ingen överträdelse har ägt rum och ingens rättighet har kränkts. Det är fotografen, enkom, som avgör om hans fotografier ska avlägsnas från just min blogg,  inte Grums Kommun.

Kan det finnas ett skäl till att just min blogg tilldrar sig Grums Kommuns intresse?

Vem som helst får fotografera vad som helst på offentliga platser.  Dit hör de fotograferade löpsedlarna med satiriska rubriker om (vad jag vet) 2 av kommunens offentliga profiler, som någon eldsjäl har roat invånarna med under en tid. Löpsedlarna har funnits uppsatta lite var stans, där utrymme medgivit anslag, och dessa rubriker är naturligtvis ett utslag av den sortens skojfriskhet som kommunalråd Torbjörn Bood för sin egen del anser hamnar i kategorin: “med glimten i ögat”.  Exempel på det, menar Bood, är att på Internet skriva exempelvis om undertecknad:

 “Nej, väldigt tystlåten har hon varit. Men inte mig emot. Det som brukar höras när högerbrunpartier låter är ju stöveltramp, marschmusik och primalskrik riktade mot folk med annan hudfärg och/eller lägre social och ekonomisk status – och det klarar jag banne mig utan.”

Kommunalrådet fann därtill förnöjsamhet i att publicera bilder på min blogg på sin Facebook, där jag som stor djurvän länkat via loggor till djurverksamheter i Karlstad, vilka han – med glimten i ögat – fördomsfullt kommenterar:

“Undrar om min katt är välkommen på solstadens smådjursklinik – han är ju trots allt övervägande svart.

Eller för att citera kommunalrådet, när han värderar sina egna upprepade offentliga karaktärsangrepp på samma fullmäktigeledamot:

“Den här grejen var dock kul ur ett rent allmänt perspektiv, sa han nöjd med sitt eget skämt.”

Löpsedlarna är alltså kul ur ett allmänt perspektiv. För det är ju, som Bood också säger, att “man behöver ju trots allt inte leta lustigheter på min blogg.”

För att kommunens damage control-avdelning ska få lite av Boods rekommenderade självdistans:

  • Om partiledaren Åkesson i juridisk mening får finna sig i att antagonister går omkring i T-shirts med bild på hans sönderskjutna huvud…
  • Om Åkesson i juridisk mening får tåla att bli mordhotad och grovt förtalad i såväl Twitter som skattefinansierad Public Service…
  • Om Sahlin, Reinfeldt, och resten av Riksdagskompaniet får tåla att publiceras tillsammans med satiriska rubriker….
  • Om jag ska tåla att Grums kommunalråd hånar mig offentligt och bemöter mina reaktioner på detta med att jag” inte ska ta politiken på så stort allvar”….

…så måste de satiriska rubrikerna kring kommunchef Lomarker och kommunalråd Bood uppfattas som ganska så kärleksfulla ideella initiativ. De får tåla att själva bli föremål för karikatyrer, satir och skarp kritik, då särskilt mot bakgrund av att ha fattat tvingande beslut ovanför invånarnas huvuden och detta av en art som påverkar och förändrar deras tillvaro högst påtagligt. Informationsansvarige i Grums kommun sköter dock sin damage control-uppgift så gott det går. Hur förväntar sig Grums kommun att jag ska reagera på uppmaningen?

PUL gäller inte för uppgifter som publiceras för journalistiska ändamål och offentliga politiker måste tåla närgående kritisk granskning i högre utsträckning, än en enskild privatperson . I en HD-dom står att “även privatpersoner kan ha journalistiska ändamål om de vill informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten.”  HD hänvisar till att “yttrandefriheten innefattar rätten att framföra sådan information och sådana tankar som kränker, chockerar eller stör.”

Bergströmskan kan kort och gott hälsa “kompisgänget i kommunhuset att de inte behöver ta sig själva på så stort allvar”, för det gör de tydligen när de “kränkande sammanhangen” plötsligt  får en bumerangeffekt, vänder och kommer tillbaka.

Kränkande sammanhang är tydligen inte att vanliga invånare och medborgare, av både Bood och Lomarker, blir kallade rasister, främlingsfientliga och högerextrema i lokal och rikstäckande media. Detta för att enskilda utnyttjar sin tryck- och yttrandefrihet för att framföra avvikande åsikter i protest mot att skötsamma familjer blir vräkta; vräkta för att  hyresgäster som de lokala makthavarna inte haft en planerad boendeberedskap för att kunna ta emot, ska ta över familjernas hem.  Kränkande sammanhang?

 

Klicka för läsbar bild

 

Referenser för citat:

Bood does facebook- brevet från kommunkollonin (klicka för störe bild)

Del 1.

Del 2

 

Grums kommuns vision 2020:

”Vi ska ha ökat till 11 000 Grumsbor (vågar vi gissa hur ?) med vi-känsla som kan känna stolthet..//.
Grums ska vara familjekommunen som attraherar och har ett vinnande bemötande i den kommunala verksamheten.”

Visioner är bra, men det vore bättre om den alltför länge socialdemokratiskt styrda kommunen började bygga på ”Vi-känslan” och ”ett vinnande bemötande” tidigare än 2020, om inte vantrivseln och rädslan som finns där ska öka ännu mer.
Bood gör sitt bästa för att mer skapa en ”vi och dom”-känsla för ögonblicket , och familjer vräks, och det finns mycket att önska vad det gäller Grums kommuns ”vinnande bemötande”, där alla som inte har samma åsikt kontrolleras genom att annars stämplas som rasister.

Alla kan sjunka lågt mellan varven, men det är i verklig mening onödigt att göra som kommunalrådet och krypa ända ner i kloakerna.

 

  • Torbjörn Bood: kommunalråd (S) och ordförande i Grums Hyresbostäders styrelse
  • Annika Lomarker: Kommunchef (S) tillika VD i Grums Hyresbostäder.

 

UPPDATERAT

  1. Grums Kommun Helena Bergström svarar i nedan kommentarsfält
  2. Mitt svar, i min tur

 

Som ett brev på posten

[highlight color=”yellow” align=””]Lånat från Sockerbitar[/highlight]

Det finns inget pinsammare än Sunnebloggaren. Nu har den här anonyme Expo-wannaben kopplat ihop en länk på min Twitter med SD, fast jag sedan minst en månad tillbaka inte är med i SD längre och då det – enligt konstens alla regler – inte går att göra det. Det finns alltså inte någonting som jag kan vare sig säga, länka, eller göra, som SD kan smutskastas för, inte ens genom vad som alltid kommer som ett brev på posten för vad som helst: guilt by associationfasoner. 

“SD Värmlands förstetwittrare och enligt Grums kommuns hemsida kf-ledamot i fullmäktige, Victoria Wärmler, tar på twitter 7 juni ställning om SDs strategi  (Länk)

Det ligger naturligtvis ingen SD-strategi i att en politiskt oberoende person postar en länk, hur galen är människan?  Det var inte heller den länken, som jag personligen skrev om . Jag citerade ett stycke ur “Vi etniska svenskar, finns vi?” Någon borde alltså påminna Sunnebloggaren om att det bara är han som citerat långa avsnitt ur den bloggpost “I have a dream” som han ondgör sig över som djupt “nazistisk och rasistisk”.  Så, vad gör det i så fall inte honom till som det gjorde mig till, som bara postade en länk till och citerade något helt annat?  Snacka om att skita större än en elefant i det berömda blå…

Klicka för läsbar bild

Sunnebloggaren läser alltid de Värmländska lokalbladen så duktigt annars, men tycks helt ha missat NWT:s “SD-ledamot hoppar av“. Det råkade undertecknad göra för mer än en månad sedan nu, närmare bestämt 5 maj, men kvarnarna mal långsamt på kommunfullmäktige.

Kanske i synnerhet i just Grums, som får förmodas ha prioriterade problem att försöka ta hand om, än att i första hand radera mina uppgifter från kommunens hemsidor.

Skriver han en enda föraktfull rad till om mig, så har han gjort sitt i  den anonyma bloggosfären.  För nu är jag förbannad.

 

Har han inget annat att göra, så kan han på förekommen anledning läsa den här länken istället. Hoppas han svimmar, så lättpåverkad som han utger sig för att vara.

*