Monthly Archives: mars 2013

Namninsamling om folkomröstning!

omrostningNAMNINSAMLING
– för folkomröstning om invandringspolitiken

 

Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden
•  Den återspeglas också i statistik
•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit “ett mångkulturellt samhälle”. Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man var demokrat.
NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:
• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

Nedan skriver du under om du vill att en nationell folkomröstning ska äga rum. I den ska folket få rösta om Sverige bör fortsätta ta emot storskalig invandring av människor som inte kan eller vill försörja sig själva, som inte är efterfrågade på arbetsmarknaden, och/eller saknar reella asylskäl.

Initiativet är partipolitiskt oberoende.

Alla som som är intresserade av ödesfrågan och vill ha ett slut på den exempellösa invandringen som den ser ut, och är för en folkomröstning i sakfrågan, är välkomna att skriva under.

 

 

Skriv under här!

 

 

Lägg om kursen!

Svensk invandrings- och flyktingpolitik har havererat.

• Å 2012 var ett rekordår, med 111.000 uppehållstillstånd. Jämfört med andra västländer har Sverige en väsentligt större invandring.

• Bara en minoritet av dem som blir kvar i Sverige efter att ha sökt asyl är flyktingar, med konstaterade skyddsbehov. I de flesta fall visar man inte upp några pass, och vederbörandes identitet är oklar.

• Även de som fått avslag på sin asylansökan stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de “papperslösa” och de åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård.

• De flesta utlänningar som får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. Till skillnad från andra länder ställer Sverige inga krav på att invandrare som tar hit anhöriga kan försörja dem.

• Arbetskraftsinvandringen har till stor del gällt okvalificerad arbetskraft, där arbetslösheten redan är hög i Sverige.

• Inga obligatoriska hälsokontroller görs av dem som får stanna i Sverige.

• Inga åldersbestämningar görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns “ensamkommande flyktingbarn”.

• Andelen icke förvärvsarbetande bland svenskar i åldrarna 20-65 år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent.

• Utrikes födda utgjorde 14% av Katrineholms befolkning år 2011, men konsumerade 67% av kommunens försörjningsstöd. Samma mönster finns i många kommuner.

• Unga asylsökande kan kosta 6.000 kr/dygn eller mer.

• Invandringens totala kostnader uppgår till mer än 100 miljarder kr/år.

Vi kräver att svensk invandrings- och flyktingpolitik läggs om:

• behandling av asylansökan endast vid gränsen, för personer som visar upp sina pass och resehandlingar

• regel ska vara tillfälliga, inte permanenta, uppehållstillstånd

• omedelbar avvisning av personer utan uppehållstillstånd i Sverige

• sjukdom ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige

• försörjningsansvar för den som tar hit anhöriga

• obligatoriska hälsokontroller inför ansökan om uppehållstillstånd i Sverige

 

Initiativtagare:

Folkrörelsen Värmlandsgruppen

Jan Milld

 

Parallellt med insamlingen på Internet pågår separata namninsamlingar på papperslistor runt om i Sverige.  Bara namn och ort behövs.
Namninsamling via papperslistor kan genomföras på flera olika sätt. Alla som känner sig motiverade är välkomna att engagera sig i insamlingen. Namninsamling kan exempelvis företas på arbetsplatser, inom föreningsverksamheter, i bekantskapskretsar och via dörrknackning.
Man kan också hjälpa till att sprida information om insamlingen genom att skicka länken till sina kontakter via mejl. Vi planerar även flygbladsutdelning.

Målet är att avsluta folkomröstningskampanjen med en fysisk demonstration i Stockholm, Rosenbad, där överlämnandet av namninsamlingen – papperslistorna och utskrift av internets namninsamling (mejadresser skrivs inte ut) – sker till politiskt ansvariga i Regeringen. I samband med detta hålls ett avsiktsförklarande tal.

Tid, plats och datum meddelas senare.

 Välkomna att delta!

 

Vill ni ha kontakt med oss, så har vi e-postadress: info@folkrorelsen.org

Folkrörelsens samordnings/mobilnummer är: 076 8333477

 

 

Vi kräver folkomröstning!

http://www.bgf.nu/fpol/bgf96.html

http://www.bgf.nu/fpol/bgf96.html

Under detta årtionde har politik handlat om att överträffa varandra i att vara så minimalt uppmärksamhetsväckande som möjligt. I detta land, som en gång varit vårt, ska befolkningen uthärda det politiska etablissemangets förakt mot allt som landet uppfostrat dem till. Det finns nu en hel folkrörelse som börjar röra på sig och den tilldrar sig medlemmar från alla partier och inga partier alls, det vill säga: folket och deras gemensamma intresse för varandras väl och må. Och den är över kokpunkten förbannad.

Centerns senaste förslag i sin för övrigt bipolära vårdplanering till partiprogram, är att inhysa asylsökande i svenskarnas hem. Rätt in i familjehjärtat och den hittills okränkbara integriteten. Ingenting är för heligt eller för övermaga begärt, när det handlar om att frånta svenskarna vad som tillhör dem och med en retorik som falskeligen utmålar dem som “rasister” om de opponerar sig. Med tanke på att asylanter redan har förtur till alla bostäder som går att upplåta, är förhållandena snart de motsatta.

Vi såg vart handen pekade med exemplet i Grums förra sommaren. Då vräktes vad som är vidkänt de första svenska familjerna från bostäder som de bott i uppemot 45 år för att “ensamkommande” skulle kunna befolka hela den trappuppgången. Just den.
Det är med dagens astmatiska politik vi närmar oss ”rekvisition”, statlig konfiskation av svenska folkets bostäder. Inom kort står den för dörren, med eller utan (C)  önskedrömmar om ett Sverige som överbefolkas av främmande sedvänjor som ska ersätta de svenska (som stöts bort på löpande band som “rasistiska”), religioner och våldsamma konflikter som alla ska försörjas av vad svenskarna har arbetat ihop och ärvt.

Vartenda statligt godkänt (!) politiskt parti samarbetar i samma parapsykologiska riktning av att det övernaturliga och onaturliga faktiskt fungerar i vår evidensbaserade värld. Det de vill få oss att acceptera – mångkulturen – har inte fungerat någonstans och kommer aldrig göra det heller. Mångkulturen skrevs in i vår grundlag utan befolkningens både samtycke och veto. Alla vill desperata finna sig till rätta i samma övertro för att normalisera sig i vansinnet, eller åtminstone uppfattas som att de gör det, men alla kan inte. Alla är inte påverkbara av den pågående tankereformen. I en sådan tankereform mot total kontroll finns 6 kriterier (Margaret Singer) som är lätta att identifiera i vad som pågår i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet:

  1. Hålla en person ovetande om vad som pågår och vad som händer.
  2. Kontrollera en persons tid och om möjligt dennes fysiska miljö.
  3. Skapa en känsla av maktlöshet, hemlig rädsla och beroende.
  4. Undertryck mycket av personens gamla beteende och attityd.
  5. Ingjuta nya beteenden och attityd.
  6. Föra fram ett slutet system av logik, inte tillåta kritik.

Allt fler skattebetalare tar sina resurser med sig flyttar utomlands för att undkomma den importerade chockvågen med våldskriminalitet som ingen människa, van vid tillit och olåsta dörrar, står ut med. Snart har vår käre landsfader ingen att mjölka skatt ur till tvångsförsörjning av sitt rasistiskt initierade befolkningsutbyte – han hatar vita och han hatar svenskar. Detta står de flesta, som kunnat lägga ihop två och två, utom allt rimligt tvivel. Vad ingen ännu räknat ut är varför han inte – istället för att förstöra land och liv för miljoner oskyldiga människor – tog sitt hat med sig och flyttade härifrån, till ett land som passade hans förkärlekar.
De inhemska krakar som ännu inte förstått att vi inte egentligen har någon invandringspolitik alls längre, utan utsätts för resultatet av avsiktlig kolonisationsstrategi, kanske blir klara över det när de tvingas överlämna allt de har till staten som i sin tur ger bort det till utlänningar. (Länk)

Jan Milld skriver tankeväckande:
“Runt om i Europa tvingas människor uppleva hur de berövats sina hemmiljöer.
Vi kan inte längre känna oss hemma där vi en gång föddes och växte upp. Stadsdelar eller hela städer har tagits ifrån oss.” och: “Det är inte vårt land längre. Detta är kolonisering”

“Jag inser med all önskvärd tydlighet att jag slösar energi och tid. Så jag struntar i detta nu och avsäger mig journalisttiteln. Sverige är inte ett land att vara journalist i. (Sedan 2009-10 har jag inte känt att jag har kunnat skriva fritt och som jag velat.)

Jag avsäger mig också Sverige. Jag kom till Sverige 7 februari 1987 så det var 26-årsjubileum nyligen. Tack för de åren, men det är dags att avsluta den epoken.
Jag vill inte vara landsman med en befolkning vars majoritet (eller tillräckligt stora minoritet) är fega och helt enkelt inte inser sitt eget bästa. Jag vill inte bo i ett land vars politiker, media och organisationer jag allt oftare har börjat känna ofrivillig förakt för.” (Nima)

Inte ens de invandrare som varit/är bra för Sverige, och som velat leva i Sverige för Sveriges egen skull, vill vara kvar. Vilka signaler ger det?
Tyvärr tror inte heller jag att debatter vare sig är möjliga eller räcker till längre. Det är omöjligt att övertygat alla dem som förlorat förmågan att ens orka tro. Jag tror varenda genuin sverigevän har försökt allt i den verbala och skriftliga vägen för att nå fram och informera, och situationen har bara förvärrats. Och det går fort.
Vi, som betalar med blod svett och tårar för att utlänningar i vårt land ska kunna åtnjuta religionsfrihet, vi har också religionsfrihet, vi som inte har hemländer att fly till för att kunna åtnjuta den! Frihet från religioners påverkan på vår vardag. Det måste hända något innan valet 2014. Det måste till handling.

De flesta har fått nog av merinvandringen och den islamisering som följer i dess spår. Helt oavsett partitillhörigheter har människorna tröttnat;  fler och fler kommunerna knäar, men inte ens alliansens egna lokala politiker får gehör, utan körs över. Demokratin är i verklig fara nu.

Folkomröstning
De av oss som verkligen vill göra något nu i vår/sommar bör samla sig (och själva sprida budskapet) till en gigantisk demonstration/manifestation i Stockholm och gå mot Rosenbad och kräva en folkomröstning om den “mångkultur” genom massiv invandring som vi inte i något skede tillfrågades om vi ville ha och försörja, innan den började.  Den saknar motstycke i vår historia och fördärvar landet vi ärvde,  både för sin orimliga omfattning på alldeles för kort tid och för hur den genomfördes med allt annat än sanning, öppenhet, tolerans och demokratiska metoder. Välfärden är satt ur spel och svenska folkets pensioner har satts på spel.

“Här har du min sorg och min vrede, Fredrik Reinfeldt. Jag vet att du inte vill ha den, men var så god – här är den. Jag är en av de röster på nätet som du väljer att kalla “djungeltrummor”. Vi som till din förargelse kommer till tals, trots att maktens medlöparmedia gör allt för att stänga oss ute. Du avskyr oss, för du vill inte ha motstånd. Motstånd gör dig osäker och arg. Du vill ha blind lydnad, du vill härska utan störande inblandning av röster ur folkdjupet. Illa döljer du diktatorn inom dig, och du kan vara lugn – antipatin är ömsesidig. Jag säger det rent ut: du är en katastrof, Fredrik Reinfeldt. En mer katastrofal statsminister har Sverige aldrig haft.

Du är en liten man med ett stort och splittrat ego. Det kunde vara din personliga tragedi. Men när en person i ledande ställning överför sin inre splittring på det land han eller hon styr blir det hela landets katastrof. På bara sex år har du och dina kolleger i alliansregeringen förvandlat Sverige till ett splittrat land som bit för bit faller isär inför våra ögon.” (Julia Caesar, Djungeltrummans talan)


Och nu tänker vi be landets befolkning kräva folkomröstning om den olönsamma invandringens fortsättning! Det får vara nog nu. Om alla som säger sig ha fått nog och uttrycker sitt missnöje- i bloggar, på Facebook, på Twitter och genom fria medier och nya tidningar – verkligen menar allvar med det och samlar sig för att fredliga men okuveliga visa det tillsammans, så blir vi flera hundra tusen, och det har inte regeringen en chans att ignorera – eller tysta.
En sådan sak kommer ge stor uppmärksamhet i internationell media; mycket dålig reklam för regeringen Reinfeldt, som blir känd för att tvångsdriva en surrealistisk självmordspolitik mot det egna folkets samtycke, trygghet och egna prioriterade rättigheter. 

– Du vill ju ha “toppjobb” inom EU, inte sant, Reinfeldt? Tror du på allvar att de vill ha någon där som visar sig ha ett historiskt vanstyre i sitt eget land och där du  inte ens har sitt eget folks samtycke eller förtroende? Vet du inte hur internationellt utskrattad din politik är?

Det är slut med toleransen med de politiska lekstugorna som vi bekostar, politiskt motiverad mobbning och förtryck. Det är nu eller aldrig.

Vår manifestation kan förändra allt och verkligen väcka de som ännu sover, de kommer genom oss få se att de inte är ensamma i stugorna och och resten kan resa sig upp och slå sina nävar i bordet-om alla bara är villiga att lägga handling till ord. Det kan vara vår sista chans.