Monthly Archives: maj 2013

Värmlandsgruppen diskrimineras av Grums kommun

Nej till bidrag till flyktingmotståndare

Kommunen avslår en begäran om bidrag från en förening som kallar sig Värmlandsgruppen 14-7. föreningen har en viss anknytning till Sverigedemokraterna och arrangerade förra sommaren demonstrationer mot att ett av kommunens hyreshus upplåts till boende för ensamkommande flyktingbarn. (NWT)

news-icon

Grums kommun kanske ska omformulera sin ansökningsblankett som i nuvarande skrift lyder:
“Nystartad förening som varit verksam i minst sex månader har rätt till startbidrag.”

-Värmlandsgruppens nystartade ideella förening får med märkliga motiveringar avslag på ansökan om symboliskt startbidrag (500 kr).

Det handlar – som förstås – inte om slanten, utan om principen. Märk väl att kommunen inte anger i sin information för ansökan om “startbidrag” några andra ansökningskriterier, än: nybildande.
Värmlandsgruppen överklagar beslutet av två skäl:

  • Likabehandling ska gälla
  • Grums kommun motiverar avslaget med uppgifter tagna ur luften.

Continue reading

Sverige är inte längre en reell demokrati

Kopierat från Avpixlat.

Efter EU-inträdet skedde en förändring av demokratin. Denna innebar en avveckling av den reella demokratin och ersattes av en formell sådan. Det har inneburit att medborgarnas helt förlorat möjligheten att påverkan samhällsutvecklingen.

Tiden före EU-inträdet redovisade partierna alla de stora och viktiga frågorna före valen, som de planerade att genomföra om de erövrade regeringsmakten. Efter EU-inträdet sker inte detta längre. Först när valet väl är över redovisar det parti eller partier som bildat regering de viktiga förändringar man tänker genomföra. Medborgarna har därför väldigt liten möjlighet att välja “rätt” parti eftersom valinformationen är så allmänt hållen. Detta gör att medborgarna traditionsenligt väljer det parti man vanemässigt röstat på för att “vara på den säkra sidan”. Men det främjar inte demokratin och väljarna ångrar sig ganska snart efter valet.

Continue reading