Monthly Archives: juni 2013

Hav tålamod!

featured-image3Vi fortsätter jobba på/med hemsidan, som inte är klar på långa vägar. Vi har “vilat” på det här temat ett tag, eftersom vi haft mycket att prioritera.
Om det ser konstigt ut här mellan varven, så var bara lugn.
Vi återkommer så snart vi kan med både ny hemsida, ny blogg – och nyheter.

Tack för att ni finns!

Talet (manifestationen)

996735_10201250916492644_1697230248_n 1010936_10201250877611672_1274685745_n

 

 

Först och främst – Tack alla ni som kom !

Värmlandsgruppen är initiativtagare till den manifestationen för demokratin och regeringens avgång, som ni medvekar i idag. Det är en partipolitiskt oberoende förening med säte i Värmland, men med medlemmar över hela Sverige, som växer till sig som folkrörelse.
Att vi blev så många som vi faktiskt blev är riktigt roligt, dels med tanke på att vi inte hunnit etablera oss och dels för att manifestationen med kort varsel råkat ut för både tidsförskjutning och platsändring och diverse småkäppar i hjulen i sista stund.

Betydelsen i “partipolitiskt oberoende” måste vara totalt obegriplig för många journalister och diverse obskyra nätgäng vi stött på, med tanke på hur mycket partipolitiska signaler som de tydligen försöker läsa in i den, beroende på deltagares personliga partitillhörigheter. De senaste dagarna har varit riktigt irriterande. Alla gör anspråk på att få definiera oss och vad vi står för, utan hänsyn till vårt tolkningsföreträde.  Continue reading

VIKTIGT! Ändrad starttid för manifestationen 16/6

positiva-manniskor-lever-langre2Med mycket kort varsel har polisen – efter att ha beviljat tillstånd – ändrat starttiden för manifestationen.
Ny starttid är kl 13.00

Polisen rekommenderade oss också att flytta samlingspunkten ett kortare stycke från Kungsträdgården.
Vi samlas alltså istället på Raoul Wallenbergs Torg (Berzelii park) kl 13.00.

Vi beklagar ändringarna, men vill självklart respektera polisens önskemål.

/Värmlandsgruppen

 

Intervju med Värmlandsgruppen

avga_regeringen-560x320SVERIGE ”Med en dåres poänglösa envishet försöker de hamra ner den runda klossen i det trekantiga hålet”. Victoria Wärmler skräder inte orden när hon beskriver Sveriges regering. Realisten fick en intervju med henne om den demonstration som hålls nu på söndag och kräver regeringens avgång eller omedelbara kursändring.

 

Publicerad 2013-06-11, klockan 14:27

Via sociala medier och olika hemsidor och bloggar görs just nu reklam för en manifestation i Stockholm den 16 juni med krav på regeringens avgång. Initiativtagare till manifestationen är Folkrörelsen Värmlandsgruppen 14-7. Vi kontaktade en av människorna bakom Värmlandsgruppen, Victoria Wärmler, för att få veta mer om den planerade manifestationen.

Vill du först berätta lite om vem du är?
Jag pratar ogärna om mig själv, men anledningen till intervjun är ju att jag är ordförande i en nybildad folkrörelse som heter Värmlandsgruppen 14-7, vilket i praktiken betyder att jag är en politiskt hemlös demokratiarbetare.

Jag håller mig utspridd lite överallt. Är nyfiken, diplomatisk, vetgirig och tolererar ingen mobbning eller några orättvisor. Jag skriver mycket, är relativt nydiplomerad hälsoinformatör med inriktning på barn och ungdomar. Jag är också utbildad undersköterska med både psykiatrisk-, geriatrisk och sjukvårdande inriktning. Ni vet, den typen av kompetens som vården både behöver och efterfrågar, men som ingen vågar ta i med tång om ”fel” person har den – alltså är jag yrkesarbetslös. Regeringen har ju under sin tid vid makten lyckats avgöra att jag har “usel människosyn”. Då får man inga jobb i kommuner där alla känner alla.

Det är tragikomiskt, det där, och jag skriver bland annat på en bok om det just nu. Exempelvis om att jag har haft samma människosyn i hela mitt liv. Den har aldrig lämnat något att önska eller varit föremål för kritik. Tvärtom. Men det var innan en arbetsgivande kommun kom underfund med att jag (dåmera) satt i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Det avgjorde allt. På sätt och vis är jag tacksam för den erfarenheten, för den hjälpte mig verkligen att genomskåda hyckleriet som jag faktiskt inte trodde skulle drabba mig – just på grund av den människosyn jag har och hela tiden lever upp till. Kommunen visade dock, i och med detta, vad deras egen människosyn gick för och det är en djupt fördomsfull, dubbelmoralisk och otäck syn, som verkligen gör skillnad mellan människor och värderar dem olika. Något liknande trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva inom vården. Framförallt inte där. Men det förklarar varför vården ser ut som den gör idag!

Vad är Värmlandsgruppen för något?
Det är en rörelse som reagerar på politik och maktmissbruk, men som själv är politiskt neutral. Rörelsen befolkas av medlemmar som utgör ett tvärsnitt av befolkningen; här finns personer från alla samhällsklasser med vitt skilda privata partitillhörigheter.

Vi tål inte fler politiska lögner, att bli exkluderade och behandlade som obekväma bara för att vi beskriver verkligheten. Vi återkräver demokratisk ordning, eftersom den satts ur spel i dag, och samma rättigheter åt alla på lika villkor.

Inte heller vill vi få några sanningar undanhållna, vare sig av politiker eller massmedia. Ingen grupp, person, etnicitet, religion eller politik är mer skyddsvärd än någon annan eller ska särbehandlas vare sig i positiv eller negativ mening – vi tar samma hänsyn till alla efter ärliga förutsättningar och arbetar för att auktoriteter ska följa exemplet.

Man kan säga att vi stödjer oss på folksuveränitetsprincipen som är ett fundament för demokratibegreppet om att all offentlig makt skall utgå från folket.

Vad är syftet med demonstrationen?
Det har en bakgrund.

”All makt utgår från folket”, står det i regeringsformen, och i den också att ”det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Vi kan inte se att Reinfeldt och alliansregeringen, som medels ”vilja, våld och vaselin” prestigedriver den mest extrema invandringspolitiken i världen, samtidigt som resten av världen drar åt bromsarna och erkänner sitt misstag, tar ringaste hänsyn till detta.

Regeringen har plundrat svenska folket på tillgångar och kapital ämnade för landets gemensamma intressen och välfärd och är – därmed – i full färd med att beröva våra barn, barnbarn och framtida generationer det trygga och sammanhållna välfärdsland som vi själva ärvde och gavs förtroendet att förvalta.

Det är en stor skam! Vi är många som i förtvivlan gråter hjärtat ur kroppen, oavbrutet! Överallt går det människor med utslocknade ögon omkring i spillrorna av sina och föregående generationers investeringar.

Politikerna i dag har ett genuint folkförakt. De lyssnar inte och inser inte att de flesta faktiskt har upptäckt att kejsaren är naken, de kör obehindrade av detta vidare med sin outhärdliga floskelpropaganda och gör sig till allmänna åtlöjen. Med en dåres poänglösa envishet försöker de hamra ner den runda klossen i det trekantiga hålet.

Regeringen har med bägge nävar kört ner en lika destruktiv som utopisk mångkultur i halsen på befolkningen genom att skriva in den som tvingande i grundlagen, detta utan att ens efterfråga befolkningens godkännande först. Riksdagsvalen hittills har inte innehållit ett uns av vad som krävs för att folket ska kunna ta ställning och rösta för eller emot en sådan utveckling, tvärtom har den mest avgörande politiken för Sveriges räkning varit praktiskt taget undantagen all möjlig diskussion.

Dagens politiker kommer sannolikt gå till historien som Den Gåtfulla Eliten som utsatte sin egen ursprungsbefolkning för det mest odemokratiska, inhumana och diskriminerande övergreppet som skett i modern tid. Folket har systematisk förts bakom ljuset. Det går helt enkelt inte förlåta och jag tror de känner till sitt politiska självmord.

Vårt lands funktioner och miljö vandaliseras och förvandlas framför våra ögon till en socialt och moraliskt söndertrasad mardröm. Den påbjuds vi omfamna och välkomna och önska ännu mer av, annars omtalas vi för att ha en ”usel människosyn” eller ännu värre demonisering. Vi vet exakt vilka som har den – utom tävlan – uslaste människosynen av alla. Den är rent ut sagt svinaktig i sin skenhelighet.

Alltihop är ansvariga politiker fel. Ingen annans. Kom det evigt ihåg.

Sverige är en sönderslitet land. Det beror främst på att vi väldigt länge har haft etablerade partier fördelade på två block som haft och har en utopisk samsyn om migrations- och integrationspolitiken. Denna politik är jämfört med omgivande länder extrem i sitt slag. Som sådan har den påverkat vartenda annat politiskt område i Sverige, som är viktigt, eftersom just den politiken har krävt en generell områdespolitisk specialanpassning, också av våra lagar och attityder, för att vara möjlig att genomdriva.

Sverige skulle behöva politiska partier och block som innebär att medborgarna kan välja färdriktning, inte två block mellan vilka det inte spelar någon roll hur de väljer för att bli påtvingade samma oönskade samhällsutveckling. Skillnaderna mellan blocken idag är så marginella att de inte erbjuder möjlig förändring.

Vad betyder detta?

Att vi har en skendemokrati i Sverige. Att medborgarna får samma politiska utveckling hur de än väljer mellan de alternativ som står till buds, det är vad jag tror en medveten linje – en blocköverskridande agenda – som inte kan betecknas som annat än smygtotalitär.

Varje tecken på opposition, som inte delar denna odemokratiska politiska samsyn, behandlas som parior i dagens Sverige. De hotar nämligen att avslöja hela föreställningsbygget.

Landet behöver slå in på en helt annan väg för att återskapa/förbli en demokrati. Det kan bara hända om politikerna börjar göra det folket faktiskt förutsatte att de skulle – det bästa för nationen, sina medborgare, och att alltid prioritera hederligt. Vi behöver en statsminister som förstår att man inte förgör det man har för att få det man inte kan uppnå.

Den pågående politiken är inget annat än katten-på-råttan-och-råttan-på-repet-politik där grupper inte bara ställs mot varandra, utan spelas ut mot varandra. Regeringen sysslar också med avancerad projicering, vilket kännetecknar oförmågan att ta ansvar för vad de själva skapat. Dem de hatar mest får skulden för deras egna misslyckanden.

Regeringen saknar både kompass, karta och verklighetskompetens. De ekonomiska konsekvenserna för våra kommuner har uppnått sin bristningsgräns och vi ser tydligt följderna i förlorade stadsdelar, besinningslösa upplopp, skenande social problematik, ett skolsystem som brakat ihop och en skriande bostadsbrist och ökad arbetslöshet.

Vi våldtas, mördas, drabbas av irrationellt och missriktat hat, utsätts för misshandlar och grov diskriminering och systematiska förolämpningar från två håll – varje dag. Politikerna har gjort oss detta. Det är så målmedvetet att det inte kan vara annat än med flit och för en vinning (för oss förborgad) som ligger långt bortom landets och folkets. Och detta ska motivera oss att gå till arbetet varje dag för att få betala skatt till det? Glöm det. Det räcker. Vi har varit övertoleranta länge nog.

Förändring måste ske nu. Vi kan inte vänta.

Manifestationen på söndag kräver helt enkelt ändrad färdriktning, eller att ansvariga politiker avgår. Det är tillräckligt skrämmande att riksdagen inte väckt misstroendeförklaring mot regeringen mot bakgrund av de horribla konsekvenser som den har fått för landet. Det tyder på en likriktad överenskommelse mellan regering, tidigare regeringar och sannolikt med den kommande regeringen, och övriga riksdagspartier, om en enväldig landsomvandlingspolitik som folket inte ska ha möjlighet att värja sig från i valen. Utvecklingen är farlig! Folk måste inse vad detta betyder och innebär. Och om inte Sveriges desperata situation i dag väcker den inre söndring som krävs för misstroendeförklaring, vad ska då göra det?

Regeringen ska med andra ord inte avgå för att bara låta makten övergå i händer som tänker föra exakt samma dysfunktionella, onaturliga samsynspolitik. Ingen skenmanöver. På tur – eller snarare som en naturlig följd – står därför ett krav på folkomröstning om invandringspolitiken. Den som är orsaken tillsammans med en lika absurd integrationspolitik som börjar påminna om ren apartheid.

Sverige bryter samman och orkar inte längre, vi är fångade i en ofrånkomlig återvändsgränd bakom etablissemangets hysteriskt putsade potemkulisser, och alltihop till både samtida och framtida men för oss allihop – både svenskar, seriösa invandrare och de få procent reella flyktingar som lever här.

Manifestationen handlar inte om vilken pragmatisk politik vi behöver istället, utan vilken vi måste bli av med! Vi måste börja någonstans.

Allt detta för att det ska finnas minsta chans att inom överskådlig framtid reparera alla sociala, mänskliga, kulturella och ekonomiska skador som de senaste decenniernas vanstyre prackat på oss.

Vi är skyldiga att reagera!

Ni kräver regeringens avgång, kräver ni nyval eller vad ska hända om regeringen lyssnar på er uppmaning?
Vi tar en sak i taget. En regering a jour med verkligheten inser att fel och brister måste leda till förändring, inte till försvar av dem.

Hur har intresset hittills varit?
Gensvaret är fantastiskt, så vi hoppas att det inte enbart kommer från ”tangentbordsdemokrater” som sedan inte har modet att omsätta sina ord i handling. Det är skillnad på civilkurage i teori och praktik.

Men man måste försöka! Gör man inte ens det, så ska man heller inte klaga.

Vi uppmuntrar verkligen alla som har möjlighet att komma för att stå upp för vår sak och kräva en fullt naturlig rätt till att bli prioriterade i sitt eget vårt land för sina egna medel. Ett land som inte kan ta hand om sina egna medborgare kan inte ta hand om några andras heller. Det spelar ingen roll hur mycket pengar integrationsministern öser in i sina elementärt opsykologiska integrationsprojekt, om svenskarna kallas rasister bara på den grund att de älskar sitt eget land som alla andra gör; respekterar sina värderingar, sin kultur och sin historia och traditioner. Om inte ens landets urinvånare får anamma och acceptera vad de är och värna sitt land, hur ska då de som kommer hit förhålla sig till det de förväntas integreras i, eller kunna och motiveras till att acceptera oss och vilja detsamma?

Ni har drivit en namninsamling för folkomröstning om invandring, har denna insamling med demonstrationen att göra?
På sätt och vis. Det beror, som sagt, på utveckling och resultat.

Vi kunde nyligen läsa om hur Grums kommun nekat er i Värmlandsgruppen nystartsbidrag, kan du berätta mer om omständigheterna kring detta?
Nej, det kan nog bara Grums kommun.

Vi inväntar några klargöranden innan vi överklagar beslutet till Förvaltningsrätten. Vi gör det naturligtvis för principen, inte för den symboliska summan. Rätt ska helt enkelt vara rätt. Ingen negativ särbehandling ska accepteras i en demokrati, men Grums kommun är (enligt NWT) tydliga med att de tycker den är ok om den är politiskt motiverad. Att göra så mot en partipolitiskt oberoende förening kan knappast ha varit ett förslag som klubbats igenom av goda marknadsförare för den kommunen.

 (Citerad intervju given till Realistens tidning. Illustrationsbilden är godtyckligt lånad från samma källa.)

Länkar:


På söndag återkräver vi vårt land!

Vi tackar

Vi tackar “bojkottaaftonbladet” för excellent grafik!

VÄLKOMNA!

Kom ihåg reglerna för manifestationen, 16/6 kl 11!
Partipolitisk neutralitet gäller för samtliga. Över tusen har anmält sitt deltagande intresse, men det är omöjligt att veta hur många som verkligen dyker upp:
Människor uppger att de vill komma och stödjer vår sak, men är livrädda. De VÅGAR inte tillvarata sina grundlagsskyddade rättigheter. Detta – gott folk – är det politiska klimatet som regeringen är fader till. Bara den saken skvallrar om att det gått överstyr. Över huvud taget är de påbjudna attityderna mot de som inte samtycker till regeringens absurda splittringspolitik- vilket i realiteten är den breda majoriteten av befolkningen – närmast otäcka i sin karaktärsmordiska ambition.
Men vi vet: det går inte ge efter för rädsla om vi inte vill ha anledning att inom snart framtid behärskas helt av den och gå under i den.

Ett uppskattat genomsnitt för manifestationens deltagare täcker in alla samhällsgrupper, och alla är lika välkomna som stöder vårt krav om att regeringen måste ändra färdriktning omgående eller avgå frivilligt -det extrempolitiska haveriet kan inte fortsätta!

Vi vädjar – än en gång -till politikerna goda omdöme och sunda förnuft. Besinna er och sluta för guds skull upp med er bisarra och – rent ut sagt – omogna konsekvensförnekelse, innan det är för sent!
Vi reagerar för allas räkning, och på det prestigedrivna politiska haveriet, men ingen får ta tillfället i akt att göra omdömeslösa eller partipolitiska utspel. Låt allt få ha sin egen tid och sin plats.

Det handlar inte om vilken politik vi vill ha istället, utan vilken vi måste bli av med! Detta för att någon annan ska ha minsta chans att reparera de sociala, mänskliga, kulturella och ekonomiska skadeverkningarna inom en överskådlig framtid.

Kom ihåg vad det står i regeringsformen och som regeringen själva å det grövsta åsidosätter och hindrar oss andra att upprätthålla:

2 §
[…]
“Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

– Varför vill regeringen beröva våra barn och barnbarn det trygga och sammanhållna välfärdsland som vi själva ärvde och gavs förtroendet att förvalta?

Vi är skyldiga att reagera!

Endast svenska flaggor är välkomna och plakat med anständiga budskap.
– Situationen i Sverige är uteslutande politikernas fel.

Vi möts i stockholm!

Folkrörelsen Värmlandsgruppen.

 

 

Samåk, gruppåk tåg/buss från hela landet!

demonstration-16juni2013-stockholm

 

 PDF-fil (Grafik för utskrift och uppsättning på anslagstavlor)

Grafiken kommer från bojkottaaftonbladet, vi tackar och bockar för både den och spridning!

Läs mer om uppropet – kom igen, vänner över hela Sverige! Anmälningarna rinner in, slut upp du också!

info@folkrorelsen.org
Behöver du samåkning, eller kan erbjuda samåkning – hör av dig på stört, så samordnar vi.

I Värmland planeras gruppbokning med tåg för resan upp till Stockholm. Andra bokar buss, samåker med bil… Undersök alla resmöjligheter i det län eller på den ort där du befinner dig och ta med dig så många du kan!

OBS! Var och en som vill bära svenska flaggor ombedes ta med sådana.

Väl mött i Stockholm!

 

***  ***
Läs Merit Wagers blogg:

“Lyssna på vad Anne-Marie Pålsson berättar i den här intervjun! Och alldeles särskilt på vad hon säger med anledning av vad som står i grundlagen om att ”all offentlig makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”,  cirka 14:00 in i inslaget, bland annat (för övrigt exakt vad jag själv så ofta har sagt):

[…]

 

Vi har ett politiskt system där demokratin försvagats i många avseenden. Vi har ingen maktdelning, ingen som kan balansera den extrema makten som hamnat i händerna på partiledarna och främst den partiledare som sitter i Rosenbad. Vi har heller egentligen inga möjligheter för väljarna att komma in i det politiska systemet och påverka. Vi har inga möjligheter till folkomröstningar i frågor som väljarna tycker är väldigt viktiga. Väljarna kan normalt sett inte heller välja vilka som ska företräda dem i riksdagen! En riksdagsledamot är inte ansvarig inför väljarna, man kan inte stryka bort någon ledamot som misskött sig på något sätt.

Anne-Marie Pålsson beskriver ett tillfälle när den moderata riksdagsgruppen försökte hävda sin mening i samband med beslutet om FRA-lagen och citerar statsminister Fredrik Reinfeldt

“Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat.”

(ur: Merit Wagers blogg)

 

*

Upprop!

upprop1Sverigevänner, det är dags att ställa upp för Sverige!

PDF-fil (Grafik för utskrift och uppsättning på anslagstavlor)

MANIFESTATION den 16 Juni med krav på regeringens omgående avgång
VI BEHÖVER DIG PÅ PLATS!
Samling av tillströmmande från hela landet i Kungsträdgården den16 juni för marsch mot Riksdagshuset vid 11.00-tiden den 16:e juni. Kom i god tid! Manifestationens ordningsregler är att bara svenska flaggor förekommer i den; inga andra symboler, budskap eller partipolitiska utspel.
Alla ska kunna känna sig bekväma med att delta med ett budskap som representerar dem, utan att behöva kopplas till någon partipolitik.

Det handlar om att rädda vårt land som nation och vi uppmuntrar folk helt oavsett politisk övertygelse, religion och nationalitet som är överens om att kursen måste läggas om, omgående. Regeringen har missbrukat sin makt och  gått över gränsen. NU HAR VI FÅTT NOG!

Samla alla dina vänner, anhöriga och bekanta för en stark manifestation mot det politiska haveriet.  Nu tar vi tillbaka vårt land från vanstyre och politiska extremister!

FB

Anmälan

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och syftet med dem är att få ett begrepp om deltagarantalet. Inget annat.

Övrigt
Avfärda resolut antidemokratiska krafter som mot allt sunt förnuft vill påverka manifestationen negativt. Depraverade extremister- på alla samhällsnivåer- har med sin utpressningsretorik gjort sitt; vi manifesterar nu för att vi inte längre finner oss i att tvingas leva i de kostsamma, diskriminerande, kriminella och förtryckande konsekvenserna av deras irrationella framfarter. Deras tid är över.

 

Alla som kan erbjuda samåkning, ombedes höra av sig.
Alla med lokal kännedom i Stockholmsområdet – erbjud dig hjälpa till!
Alla som kan erbjuda sovplatser till långväga deltagare, skriv!!

Kontakt

 

Läsvärt:

Vi uppdaterar med fler länkar som är relaterade till haveriet i svensk politik.

** **

Översättning, engelska (doc)

A Manifestation at 16th of June, with demands of the Government to step down – we need you there!

A gathering of likeminded people from all over the country in Kungsträdgården, Stockholm, Sweden. During the night between the 15th and 16 of June, for a march on to Riksdagshuset by 11:00 AM on the 16th of June.

Manifestation rules allow for only Swedish flags to appear in it, no other symbols, signs or party affiliation wear or gear.

Everyone should feel comfortable in participating with messages which represent them, without having to be connected to any political agenda or political party.

It is about saving our country as a nation and we will mobilize people regardless of political leaning or party, religion, or citizenship who all agree that the course of the nation needs to be changed immediately.

The Government has abused its power and stepped over the line. We have had enough!

Gather all of your friends, relatives, and acquaintances for a powerful manifestation against the political destruction.  We will take back our country from the mismanagement and the political extremists.

(Översättning: Anna Lange)

Folkrörelsen Värmlandsgruppen

 

PDF-fil (Grafik för utskrift och uppsättning på anslagstavlor)

 

 

Arbete pågår

Vi omarbetar just nu hemsidan.
Vi ber om överseende för lite ombyggnadsstök under söndagen.

Värmlandsgruppen