Monthly Archives: juli 2013

Vad är de egentligen rädda för?

Så här långt har vi kommit när det gäller manifestationen i Stockholm!

Först av allt – Datumet är den 29:e september och Mynttorget är bokat för oss då, så lång är allt klart – MEN – Nu är det något med demonstrationen och samlingen på Raoul Wallenbergs torg som spökar av någon anledning, vilket gör att vi INTE har fått vårt tillstånd än, trots att vi är ute i god tid för att kunna trycka flyers och kunna sprida det hela

– Vi vet inte om man skall tolka det som om någon “höjdare” lagt in om att få använda Raoul Wallenbergs torg efter oss på samma datum eller om de helt enkelt är rädda för att vi kanske blir fler än sist. Konstigt är det i alla fall – För de som har bokat varenda lördag under augusti och september fick det tydligen på en “pisskvart”.

I vilket fall som helst – Mynttorget är i alla fall vårt den 29/9, det kunde han på tillståndsmyndigheten i alla fall säga – Om det sedan skulle få bli ett demonstrationståg är en helt annan sak. Om vi sedan kan lita på det eller inte vet vi inte.

Grums kommun- ett politikerdagis

2013-07-09-23-37-01_grums_hastskit_dynga_godsel_bajs

Foto: Grums kommun

Bakgrunden (länk) till det här inlägget är att (för mig) okända aktivister i Grums vållade något blandade känslor med att dumpa ett helt lass gödsel (!) utanför kommunhusets entré under natten till måndag, den åttonde juli.
Troligtvis kom aktivisterna från SvP (svenskarnas parti) men det är vad mig anbelangar obekräftade uppgifter, liksom att dessa bor i Grums kommun. Till normal kutym hör väl att aldrig utföra slika aktioner i den egna hemkommunen.

Jag och några till ur Värmlandsgruppen informerades om händelsen sent på måndagskvällen. Först trodde jag inte på det. Vi lever ju i landet  Feg & Lagom.
Ett kraftigt åskoväder slog  samma natt  ut  både nät och telefoni för flera dygn i sträck och reparerades först idag, fredag. Djungeltelegrafen slogs dock inte ut och den rapporterade att händelsen var polisanmäld och att Grums kommun – jo, faktiskt – gav Värmlandsgruppen skulden. Det irriterade mig, dels för att det här kan uppfattas som både hot och miljöbrott,  om man nu orkar hålla sig för skratt, men dels också för att jag saknade teknisk möjlighet att dementera allt ansvar. Handen på hjärtat: Värmlandsgruppen har noll och ingenting att göra med att kommunhuset bokstavligen hamnade i skiten.

Likafullt utsätter Grums kommunalråd Torbjörn Bood en oskyldig  ideell förening för schavottering på sin Facebook.

Grums kommunalråd med utskott har alltså en bright idé om att Värmlandsgruppens ideella förening är ansvarig för dumpningen av dynga framför Grums kommunhus.
Föreningen är sedan en tid tillbaka upptagen med att organisera en manifestation för regeringens omedelbara avgång (eljest ändrad färdriktning) i Stockholm den 29 september och vet inte hur den skulle ha hittat tid över till att köra hästskit.

Värmlandsgruppen tog avstånd från handlingen. Gruppen ägnar sig bara åt lagliga, tillståndsgivna och dessutom annonserade manifestationer. Vi är inte intresserade av att fördärva den goda relationen som vi faktiskt har till polis- och ordningsmakten.  Nedskräpning kostar och går ut över kommuninnevånarna själva och några i gruppen är just det: kommuninnevånare.  Att mot bakgrund av detta spekulera i deras ansvar för dyngdumpning utanför entrén skvallrar om en så undermålig intellektuellt prestation att det måste ha hänt att klockorna stannat för mindre.

 

bood

Från Torbjörn Boods Facebook

 

Grums kommunalråd Torbjörn Bood:
“Undrar om det har nåt stt [sic!] göra med den “opolitiska” föreningen som fick avslag på sin bidragsansökan häromsisten? Nä, det är nog bara en slump att en nazisthemsida är de enda som fått en kommentar från “aktivisterna”. Och att det finns personkopplingar mellan föreningen, hemsidan och “aktivisterna” – ni vet de som brukar klistra byn full med lappar då och då.”

Grums samhällsutbyggnadsskottets Tore Ingman (S):
“Vi vet ju att dom här personerna inta [sic!] har många hästar i stallet. Det bekräftar bara nivån på deras intelligens.”

Vad har Värmlandsgruppens förening rimligen gjort socialdemokraterna Torbjörn Bood och Tore Ingman, eftersom den blir föremål för deras spydigheter och utpekas som ansvarig  för något de anmält som en brottslig gärning?  Att fullvuxna kommunpolitiker skämmer ut både sig själva och min hemkommun genom att öppet utöva härskartekniker på det här omogna sättet är inte värdigt en demokratisk församling.
De funderar på om uppsåtet kan vara hämnd för avslaget på Värmlandsgruppens bidragsansökan (!), en ansökan som åtminstone inte vi har hört talas om att någon annan ideell förening har nekats, men som ligger tämligen långt från vad man normalt vill “hämnas” för. Låt mig därför anta att det är så de själva fungerar i liknande situationer. För egen del konstaterar jag bara att kommunen nu har delgett oss motiveringen till avslaget som vi så länge har efterlyst, och inte handlar den om att eftersträva likabehandling. Sålunda:

“Vi har inte många hästar i stallet”, det är skälet som – enligt uppgift -vår ansökans handläggare (Tore Ingman) avslöjar.  Därjämte hävdar kommunalrådet att “vi klistrar byn full med lappar” och på olika sätt har kopplingar till “nazister”. Det har allt och alla som inte har ett av dem själva “godkänt parti” i ryggen. Det är tröttsamt. Outsläckligt tröttsamt att efterhängas av misskrediteringar och kommunalt betingad demoniserande paranoia.

Kommunhusets hjärntrust spekulerar antagligen i hur i hela friden en liten partilös förening kunde drabba just dem och väcka den misstänksamhet som just partilöshet väcker. Det tarvar tankar som sträcker sig utanför boxen och det som inte kan identifieras och kontrolleras måste vara ett hot. De blir osäkra: ” Kan det bero på annat än svår nazism?”

Motiveringen kommer alltså inte tala till kommunens fördel när vi för principens skull överklagar beslutet. Det måste vi ju efter omständigheterna. Att göra det ligger nämligen helt i linje med vad vi står för och det har  inte kommunhusets Knoll & Tott hunnit räknat ut.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

Vilka är Grums kommuns skäl att ständigt behandla sina kommuninnevånare olika beroende på vad  kommunalrådet har för personliga åsikter om deras eller deras anhörigas politiska hemvist? Kanske tolkar Bood kommunallagen som så att “medlemmar” måste vara i betydelse av “medlemmar i Socialdemokraterna.”

Värmlandsgruppen är naturligtvis inte “opolitisk” (som han sätter inom citattecken som om det vore citat)  när det är en reaktionsgrupp på bland annat politiskt initierat massmissbruk och demokratiska övertramp, men väl en partipolitiskt oberoende förening. Kommunalrådet vet uppenbarligen inte skillnaden där emellan, inte heller att det är de självöverskattande socialdemokraterna som står för nazismen och nu tydliga återgång till den. De borde åtminstone ögna igenom sitt eget partis historia lite (ställa den mot likriktningen som de deltar i idag) och inte så lättvindigt projicera sin historiks innehåll på en tvättäkta demokratisk förening som inte vill förfölja och exkludera åsiktsmotståndare.
Förefaller det sannolikt att en förening, som har sin värdegrund i folksuveränitetsprincipen – själva fundamentet för demokratibegreppet – hänger sig åt en ideologi som står för raka motsatsen? (Glöm att jag frågade….jag tappade för ett ögonblick bort att vi lever i en samtid med orwellska förhållanden.)

2013-07-12_120128Föreningen tar inte ställning för eller mot någon partipolitik, bara för  eller emot den politik som står bakom vad vi för tillfället reagerar på.  Majoriteten i Värmlandsgruppens är kvinnor som saknar partipolitisk tillhörighet, men det är inget krav vare sig för styrelsemedlemmar eller vanliga medlemmar då vi – i motsats till det politiskt skenkorrekta kollektivet – är av uppfattningen att människovärde och kompetens inte sitter i några partibeteckningar.
Det finns följaktligen inga kopplingar mellan “nazister” och dito “hemsidor”  och föreningen, än mindre “uppklistrade lappar” som ska föreställa det.

Vad står det på dessa “lappar” som upprör och inte omfattas av var och ens rätt att förmedla information där plats för sådana anges? Värmlandsgruppen har inte begagnat sig av andra platser och skulle uppskatta att inte omtalas för att göra något helt annat. Och varifrån skulle en ideell förening få medel till tryckkostnader?
Inte är det från kommunen! De tar ju årligen betydligt mer från var och en av oss – även föreningsmedlemmar –  i nyligen höjd kommunalskatt, än de någonsin ger i en symbolisk  engångssumma till fåtalet nybildade föreningar. En skatt med vilken kommunen (bland annat) betalar arvoden till självgoda kommunpolitiker som omtalar sina skattebetalande innevånare med pejorativ och spelar Allan på deras bekostnad? Kom igen!

Vad Ingmans kommentar beträffar så torde Grums kommun vara bäst skickad att svara på varför hästarna har förstånd nog att skita framför kommunhuset istället för hemma i stallet. Det är bara respektlösa politiker som är angelägna om att kacka i eget bo, vilket ju Bood och Ingman nu är enastående exempel på. Vore jag i deras skor skulle jag inte kritisera intelligensnivån hos människor jag inte känner så länge jag själv inte kan vare sig stava ordentligt eller bete mig äldre än fem år.

2013-07-12_111302
Det kanske inte var hästskit utanför entrén, när allt kommer omkring, utan all ansamlad öronvax hos kommunpolitiker som inte hört vad kommuninnevånarna tycker och tänker på väldigt länge?

Värmlandsgruppen vill ha en ursäkt.
Även för mediernas utskrivna motivering till avslaget på sökt bidrag för nybildad förening, från vem som nu bär ansvar för den – men jag har ju mina misstankar.
Bood och Ingman kan med vår välsignelse behålla skitbeloppet (vilket vi sagt för länge sedan) och förläna de kronorna, jämte tiotusentals övriga stödkronor av skattebetalarnas pengar till sina egna intressens föreningar istället, för det är inte alls bidraget det handlar om utan principen. Det har de inte fattat.

För övrigt: en vilt främmande människa  som inte ens är hemmahörande i kommunen (vi har namn)  har i kontakt med kultur- och fritidschefen på Grums kommun utgett sig för att tillhöra Värmlandsgruppen när han rekvirerade handlingar i ärendet, vilket medförde att föreningen – som handlingarna angick i första hand – inte fick några.

När vi efter fler påstötningar äntligen fick handlingarna så innehöll de ingen motivering, lik förbannat.
“Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde när det gäller normer för föreningsbidrag” (läs: startbidrag, inte löpande föreningsstöd), så står det, men inte hur de tolkat dessa normer i vårt fall. Det var liksom det vi ville veta. Främst för att NWT skrev en informationsartikel innehållande misskrediterande uppgifter om föreningen, vilka naturligtvis måste ha kommit från någon – om nu inte NWT själva ska hållas ansvariga för att ha tagit presumtiva uppgifter ur luften efter eget gottfinnande.

”Nej till bidrag till flyktingmotståndare

Kommunen avslår en begäran om bidrag från en förening som kallar sig Värmlandsgruppen 14-7. föreningen har en viss anknytning till Sverigedemokraterna och arrangerade förra sommaren demonstrationer mot att ett av kommunens hyreshus upplåts till boende för ensamkommande flyktingbarn. ” (NWT)

Föreningen (som noga beskrivit sig) har ingen “anknytning till Sverigedemokraterna”. Vem påstår det? Och även om så vore ska det sakna betydelse i ett land som inte är en hypokritisk och fientlig skendemokrati. “Anknytningar” hade inte Grumsgruppen heller, så vad handlar det här om?

Vi påklistras hela tiden epitet och oriktiga parti- och ideologianknytningar för att rättfärdiga att några stackars arma satars behov av att ha konkreta fiender att få hata och uppvigla andras avståndstagande mot.
Det är för sorgligt.

Källor:
NWT, VF, Exponerat, Realisten, Sveriges Radio

 

/Värmlandsgruppens ordf.
Victoria Wärmler

 

Vi har nu sökt tillstånd – Under behandling!

UPPDATERAT!

Alla lördagar i Augusti och September är redan bokade av andra grupper – Vi fick ha det på en söndag istället om vi ville ha tillstånd enligt polisen i Stockholm

Datumet ändrat! Tillstånd för vår manifestation i Stockholm den 29 september är under behandling!

Tack vare generösa donatorer till föreningen, kan vi driva det hela vidare, vi måste kämpa även om vi är få, för gör inte vi det, vilka skulle annars göra det?

Det finns så många därute som verkligen vill göra något, men inte har någon samlingspunkt, i alla fall ingen opolitisk sådan och det är där just vi kommer in. Samtidigt försöker vi skapa fler grupper som är intresserade av att driva egna länsföreningar under Folkrörelsen 14-7, de som är intresserade kan höra av sig till oss för mer information, för varje länsförening kan få en egen sida på vår server som de administrerar själva och tar upp sådana saker som händer i just deras län, det gemensamma är ju missnöjet med att det inte finns någon demokrati eller rättvisa, att vi har en regering som systematiskt bryter mot allt som hör en demokrati och en rättvisa till.

De måste bort – Och det innan valet, på det sättet har hela regeringen diskvalificerat sig själva, för har man gått över så kallade “blockgränser” så står de ju inte längre för det de gick till val på, och det gäller ju även de “block” som gått med på samarbetet, de saknar all existensrätt om man nu kan få bort det regerande “partiet” och de måste gå de med – Inte för att vi bryr oss om vilket parti det är som sitter där, utan det handlar om vilka det är som värnar Sverige som nation, folk, rättvisa och demokrati, det är det vi stöder i så fall. Politiskt sett struntar vi i vilka de är, bara de gör det.