Monthly Archives: september 2013

AVGÅ, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)!

Tårta

 

Avdelning: Demokratiförakt.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick inte sin vilja igenom. När den parlamentariska presstödskommittén i förra veckan lämnade sitt betänkande var alla eniga om att presstödet inte ska handla om politiskt godtycke genom den åsiktsklausul som Adelsohn Liljeroth saknar.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) är starkt kritisk mot riksdagens presstödskommités beslut. Nu säger hon att regeringen delar utredaren Hans-Gunnar Axbergers ( svensk professior i medierätt) )uppfattning om att en invandringspolitisk paragraf bör införas i den nya lagstiftningen. (Fria Tider)  Vi undrar hur mycket professorn i medierätt har fått betalt med svenskarnas skattemedel för att  opinionsbilda mot sina egna intressen och anseende som jurist i medierätt?
Regeringen hotar med att införa en invandringspolitisk paragraf, trots allt.  I detta sammanhang har Adelsohn Liljeroth den dubbelmoraliska fräckheten att prata om vad som strider mot demokratiska värden.  Det finns inte tillräckligt stora diktaturpriser som som kan utdelas för hennes behov av åsiktsförtryck.

“Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”, säger hon i SVT debatt. Hennes resonemang visar med skrämmande tydlighet att hon inte respekterar vare sig grundlagen, FN-deklarationen eller demokratin.

Continue reading

Svenska elitens hybris i belyst glasmonter

“Hur arbetar man år 2013 med rasbiologi i brottspreventivt syfte?
– Du, nu har det fötts en sådan där tjuvaktig zigenarunge igen. Skriver du in, Stellan?
– Fixar med en gång!
– Bra jobbat. De som säger att svenska poliser är lata vet inte vad de snackar om.
Det är svårt att ta in att svenska poliser ägnat försvarlig arbetstid åt en omfattande etnisk kartläggning” (Karin Olsson, Expressen)

Journalister i detta land demonstrerar tydligen helt öppet hur deras fördomar om romer ser ut genom att hitta på och illustrera dem via låtsassamtal mellan andra, fiktiva poliser, som då görs ansvariga hur de själva tänker.

Här är verkligheten bakom det så kallade “romregistret”, som inte är ett register:

“FRA, NSA, och CIA använder precis samma typ av verktyg och gör samma analyser. Hela svenska folket finns med. Det är därför man samlar information från metadata, mejl surfning. Det visar vilka individer och grupper som är ihopkopplade, har kontakt med varandra, och vilken tankeinriktning och åsikter dom har. […]
Det är verkligen anmärkningsvärt att journalisterna och media i profitsyfte sätter kniven i ryggen på polisen på detta sätt, förvränger, utelämnar och oriktigt framställer sanningen, och på så sätt hjälper den organiserade brottsligheten. Nu frossar journalisterna i ett falskt och artificiellt skapat media drev mot vår poliskår, och gör deras arbete all mer omöjligt och svårt.”

Polischefen Peter Springare menar att drevet är ett luftslott och att utförd registrering är helt inom ramen för normalt polisiärt underrättelsearbete.

Överdrifterna i medierna antar dessutom skamlösa sagoproportioner. Man gör subjektiva tyck-synd-om-reportage. “Känns som Hitler”…”Så började förintelsen”….”vi är fortfarande kvar på 40-talet.”  “Vi vågar inte låta våra barn gå till skolan”.

Reportage som bygger på spontana, subjektiva känslor framför fakta och djupgående granskning är under all kritik. Så kan vi inte ha det. Nedanstående är däremot ett godkänt register och väcker ingens justitieministers förargelse, inga kränkthetsdemonstrationer eller skandaljournalisters krav på upprättelse och åtal:

“Idag håller stiftelsen Expo ett omfattande register över svenskar med konservativt eller nationalistiskt orienterade åsikter. Verksamheten finansieras med skattepengar från Statens kulturråd och Expo lämnar regelbundet vidare information till Säkerhetspolisen.” (Fria Tider)

Continue reading

Repris av Värmlandsgruppens syfteförklaring (intervju)

Victoria Wärmler, ordförande i Värmlandsgruppen 14-7. (Foto ©.)

Victoria, ordf. i Värmlandsgruppen 14-7. (Foto © 2013)

Inför manifestationen 29/9 – med i stort samma syfte som den föregående tidigare i år – finns god anledning att resprisera en intervju, som förklarar vad vår rörelse står för och vill uppnå. “Politikerna i dag har ett genuint folkförakt. De lyssnar inte och inser inte att de flesta faktiskt har upptäckt att kejsaren är naken, de kör obehindrade av detta vidare med sin outhärdliga floskelpropaganda och gör sig till allmänna åtlöjen. Med en dåres poänglösa envishet försöker de hamra ner den runda klossen i det trekantiga hålet.”

 

Vad är Värmlandsgruppen för något?
Det är en rörelse som reagerar på politik och maktmissbruk, men som själv är politiskt neutral. Rörelsen befolkas av medlemmar som utgör ett tvärsnitt av befolkningen; här finns personer från alla samhällsklasser med vitt skilda privata partitillhörigheter.

Continue reading

“Dags att sluta tiga om extremvänsterns våld”

Skärmdump av SVT-bild. (Fotograf ej angiven där)

Skärmdump av SVT-bild. (Fotograf ej angiven där)

Sällsynt objektiv artikel för att få publiceras i så kallad accepterad media, skriven av Anna-Lena Lodenius. Mer av detta journalistiska samhällsansvar, så kanske journalisternas jobb kan komma att räddas. Läsare överger snabbt nu den alltmer förfalskade verklighet som mainstream-medierna  vanligtvis beskriver. Lodenius har faktiskt receptet. Sann, oförvrängd, objektiv och icke politiserad granskning är det enda läsarna begär!

Vi citerar bara delar av innehållet här, eftersom ämnet sammanfaller med vissa gruppers behov av eftertanke inför vår manifestation nästa söndag (29/9), men läs med god behållning hela artikeln på originalplats Debatt SVT.

 

I Medierådets rapport markeras vid flera tillfällen att det är skillnad på extremvänsterns våldsutövning och de övriga granskade gruppernas. Bristen på forskning på området påtalas, och för att råda bot på detta citeras flitigt rapporter författade av personer med en öppen redovisad koppling till den autonoma vänstern, utan att detta påtalas. […]

Extremister går före demokratin och tar sig friheter att agera utan att ha något mandat. Den autonoma rörelsen räknar ofta upp behjärtansvärda grupper i samhället som de säger sig företräda: förortsungdomar, arbetslösa et cetera. Men ingen har bett dem att agera, och i synnerhet inte med våld. Det är ett självpåtaget uppdrag, och det har ingenting alls med parlamentarisk demokrati att göra där vi röstar om representationen för att utröna vad medborgarna anser.

Hur kan det komma sig att avståndstagandet från våld är så mycket större när det kommer från höger än när det kommer från vänster? Kanske för att många tror att vänstern trots allt har bättre syften och att våldet är mer oavsiktligt. Det är knappast en slutsats som låter sig göras generellt och det saknas inte exempel i historien på hur vänstergrupper som Baader Meinhof-ligan, Röda brigaderna och Blekingegadebanden stått för avancerade former av brottslighet och våldsanvändning.

Därutöver finns det mer oavsiktliga våldet, men det finns i så fall även i de andra extremistiska miljöerna.

Den enda rimliga inställningen måste vara att ändamålet inte helgar medlen, och att våldsam politisk extremism måste bedömas lika oavsett vilken ideologi som ligger bakom.

Debatt SVT

 

Manifestation 29/9 för regeringens avgång, eller ändrad kurs

Läsvärt brev till Reinfeldt skickat till valet 2010

Ett brev skrivet och skickat till valet 2010 är fortfarande gångbart – Det är långt, men läsvärt .Läs själva:

“Till:  fredrik.reinfeldt@moderat.se

edit-iconTa ditt förnuft till fånga medan tid ännu finns före 24 november. Rösta inte för förslaget om grundlagsändringarna, om moderaternas parti vill överleva nästa val och inte gå samma väg som socialdemokraternas fall efter decennier av lögner, svek och styra bakom ryggen på folket. Det finns inget folkligt stöd för grundlagsförändringarna, eller den havererade invandringspolitiken, som folket inte tillfrågats om.

Det svenska folket har tålt mycket och väldigt länge i hopp om att du skulle vända allt tillrätta igen , men nu har även du svikit folket och gått över gränsen – och det kommer slå tillbaka.

Svenska folket rasar ! Att det inte märks där du befinner dig beror på att medierna inte gör sin plikt och informerar och att den primitiva budkavlen, som folket numera har att förlita sig på för att få tillgång till korrekt information, först nu nått fram och berättat att ”ryktet” tidigare i år inte var ett dåligt skämt, inte heller en utskälld ”konspirationsteori” – förslaget innehåller sådant maktmissbrukande övergrepp på en hel befolkning att ingen tagit det på allvar. Förrän nu.

I Sverige har under några års tid pågått en utredning om ändring av Sveriges grundlag (Regeringsformen), som närmast kan beskrivas som intern. Medierna har inte informerat folket, inte heller har regeringen gått ut med tydlighet om vad som är på gång och vad det innebär för vårt land och vår framtid. Efter att utredningen lämnat över sitt förslag togs det första beslutet (vid grundlagsändring skall två beslut fattas med val emellan de båda besluten) den 2 juni i år. Nästa och slutligt beslut skall tas i riksdagen den 24 november. En av ändringarna innebär bl. a. att det i Regeringsformen skrivs in att vi är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU).  Continue reading

Manifestation i Stockholm 29/9! *Uppdaterat*

Läs gärna: Talet 16/6

 

Vi kräver folkomröstningar angående:

 • Fortsatt EU-medlemskap
 • Ändringar i grundlagar
 • Fortsatt asyl- och massinvandring

Krav på regeringen:

 • Svenskars välfärd, vård, omsorg, bostäder och skyddsnät först, för svenska skattemedel
 • Återinförande av ämbets- och tjänstemannaansvar
 • Folkomröstning och medbestämmande om landsförändrande angelägenheter
 • Religioner skilda från stat och politik!
 • Stopp för skattefinansierade religiösa, politiska och ideologiska samfund, skolor, stiftelser och organisationer.
 • Fredrik Reinfeldt till ansvar för brott mot mänskligheten
 • Förbjud dubbla medborgarskap i Riksdagen
 • Behandla illegal invandring som illegal – sluta belöna brott!
 • Obligatorisk utvisning vid invandrade människors bidragsbedrägeri & annan brottslighet, samt möjlighet att återkalla medborgarskap.
 • Likhet inför lag och lika villkor, rättigheter och skyldigheter för alla – slopa grovt diskriminerande behandling: positiv särbehandling och inkvotering av människor med invandrarbakgrund och av religiösa skäl.

                                              – ELLER AVGÅ!

Samla alla dina vänner, anhöriga och bekanta för en stark manifestation mot det politiska haveriet.  Nu tar vi tillbaka vårt land från vanstyre och politiska extremister!

Continue reading

Utländska medier: “Svenska regeringens etniska rensning av det svenska folket”

Bild: www.janmilld.se

Bild: www.janmilld.se

Ute i världen och talar man om Reinfeldts gravt sinnessjuka idé med permanenta uppehållstillstånd till hela Syriens befolkning, och fri invandring från Eritrea, i sitt rätta sammanhang: att svenska regeringen planerat för etnisk rensning av sin egen infödda befolkning i Sverige. Med att ta emot tre araber på varje svensk, är katastrofen för landets egen befolknings fortbestånd ett faktum. Det är irreparabelt. Utländska medier förfasar sig över utvecklingen, medan svenska medier landsförrädiskt hyllar initiativet.

“Den långt till vänster stående extrema socialistiska regimen vidtog en överraskande åtgärd, som endast kan beskrivas som planerad utrotning av det svenska folket som en unik etnisk fenotyp, skriver Top Conservative News.
Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien.
Sverige har en befolkning som är mindre än 10 miljoner, varav mindre än 8 miljoner är svenskar. Dock har de bjudit in en annan nations befolkning på nästan 21 miljoner araber att flytta in i Sverige.  Det betyder att Sverige erbjuder asyl för nästan tre araber på varje av sina infödda svenskar. Åtgärden placerar potentiellt svenskarna i en situation som liknar den för de amerikanska indianerna, precis innan européerna vällde in.

Av Syriska nationen som erbjudits permanent asyl är ungefär 75% av dem sunni islam. Sverige lider av extremt hög våldsbrottslighet från sunnimuslimer som redan lever i Sverige. Sunnimuslimer startade nyligen upplopp  i den svenska huvudstaden och de attackerade infödda svenskar på måfå. Många sunnimuslimer kommer att flytta till Sverige och ansöka om amnesti enbart för att kunna engagera sig i våldsam jihad i Europa.” (Översatt)

Även: France24.com har argument.

En “migga” (handläggare på Migrationsverket) på Merit Wagers blogg  kommenterar:

” Tyvärr är de flesta asylsökande inte i behov av skydd utan försörjning. Det system vi har för att bereda skydd åt förföljda personer fungerar inte längre. Det svenska asylsystemet har blivit en mjölkko för kriminella och gjort det väldigt dyrt och svårt för dem som verkligen är i behov av skydd, att få det. Det vore bättre om UNHCR skötte detta och kunde man fördela dem som fått asyl enligt en kvot som står i relation till ländernas folkmängd.”

 

Landsförräderi och brott mot rikets säkerhet är det grövsta brottet med högsta straffskalan i Sverige. Detta har Alliansregeringen gjort sig skyldiga till och nu har det kulminerat.

Sverigedemokraterna är enda riksdagspartiet på sverigevänliga sidan, med möjligheten att nå ut till en stor del av folket. Vad har Sverigedemokraterna att säga om regeringens fruktansvärda utspel, som de facto inte är någonting annat än aviserat bott mot mänskligheten, initiativ till etnisk rensning av svenska folket och en ansvarsbefriad extremistisk handling utan tillstymmelse till respekt för det egna folkets säkerhet, egendom, liv och hälsa, och som i ord och mening innebär ett av de allvarligast brotten  mot rikets säkerhet som Sverige någonsin upplevt. Jag är inte ensam om att vänta på ett brandtal av Åkesson – det viktigaste han kan komma att hålla i vår historia.

Relaterat:

Uppdaterat:

Kent Ekeroth intervjuas av Russia Today om PUT-beslutet.

*

*

 

Apropå permanenta uppehållstillstånd

Maria Ferm (mp) är fladdrig nog att betrakta ännu mer massinvandring som rena drömmen för alla i Sverige, något gynnsamt för en integration som inte är i närheten av att fungera, ens innan ankommande storm:

”Jag tycker att det är väldigt positivt att syrier får permanent uppehållstillstånd. Det är viktigt eftersom det också möjliggör att familjer kan återförenas. Det innebär en trygghet för dem som kommer hit, nu vet de att de kan stanna. Dessutom är det bra för integrationen, det är viktigt att veta att man kan börja studera, skaffa arbete och påbörja sitt liv här på riktigt.”

-Viktigt för integrationen….

Foto: exponerat.info

Foto: exponerat.info

Vem i hela friden har inbillat henne att syriernas högsta önskan är att få börja integreras i svenska samhället? Bara för att de har blivit tvungna att fly till det enda landet som är korkat nog att ge hela den syriska befolkningen permanent uppehållstillstånd, följer inte någon febril iver att börja studera, arbeta och påbörja ett nytt liv här efter svenska premisser.
Vem ska betala detta, var ska de bo? 
Har hon snuddat vid dess tankar, eller är det reptilhjärnan som spontant blixtrat till utan närmare eftertanke, därför att det känns som en human idé? Känsloargument på emotionella grunder är det sista som kan styra ett lands progressiva utveckling som istället kräver rationella, konstruktiva och långsiktiga strategier.  Continue reading

När får svenskarna skadestånd? (Del 1)

“Den romska kulturen är en olycka för vilken nation som helst”.
Läs om vad som väntar oss 2014  i Julia Caesars skrämmande krönika.

Dagens Nyheter (DN) lägger sista pusselbiten i vansinnet genom att kräva att illegala invandrare ska ges rösträtt i våra svenska val. Varför ska illegala invandrare ha rösträtt att påverka makten i ett land som de inte ens har laglig rätt att uppehålla sig i?

Svenskt smörgåsbord
Betänk att regeringen lagstiftade om (1 juli) att det ska vara gratis för hela världens befolkning att leva i Sverige.  Sverige har intalat halva jordklotets befolkning en demoraliserande utopi om att det är kravlöst och gratis att leva i här, fast Sverige är bland den dyraste platsen på jorden att leva på – åtminstone för den som är infödd och laglydig. Det räcker egentligen med att vara endera eller.

Alla ska uppmuntras bli “svenskar”, men varför skulle någon vilja bli svensk i Sverige längre? Svenskar tvingas ju krypa i säng med alla kostnader, alla konsekvenser och tvingas ta det praktiska och fysiska huvudansvaret för Reinfeldts politiska haveri.

Varför skulle nyanlända vilja tillhöra ett folk som förtrycks, till och med av sina egna, bara för att de vill något så naturligt som att värna sitt eget land och bevara sin kultur – en självklar sak för alla folk? Ett folk som dagligen i all media omtalas som om de vore mindre värda, som får skulden för vad även invandrare gör sig skyldiga till genom att titulera invandrare som ”svenskar”? Där man tillåter rasbespottning av ”vita”?

Tror journalister och politiker att de får internationell respekt för att de tvingar sin patetiska självförnekelse på sitt eget folk, för att de medger invandrargrupper ideologiska och kulturella eftergifter?

SwedenMuslimrapesVarför skulle de vilja integreras med ett folk som man får tala till hur respektlöst man vill, de enda som är undantagna all möjlig kränkning och diskriminering, och som därmed ställs utanför allas lika värde i ett påstått jämlikt land, och där det knappt utdelas nämnvärda straff eller rubriker om man begår grovt våld mot dem? Där invandrare får 130.000 i skadestånd för att ”bara” ha runkat en svensk tjej i ansiktet under pågående av det grövsta gruppvåldtäktsbrottet i svensk historia?  Continue reading