Mål och aktiviteter

notes-iconVi har planer hålla regelbundna medlemsmöten där vi bjuder på kaffe, informerar om vilka händelser som är i fokus för oss närmast i tid. Nyhetsbrev kommer utgå för mer långväga medlemmar.
Föreningens hemsida är ny, men den kommer att växa så det knakar med material och rapporter – så besök oss regelbundet. Tänk dock på, att för att kunna läsa allting och delta i diskussioner och planerade manifestationer, så krävs medlemskap.
Vi har intressanta gäster inbjudna för att debattera med varandra- och oss.
Tanken är att bli ett alternativ till de etablerade medierna som sällan vågar bjuda in gäster som tycker annorlunda än de själva.
Är du medlem löser du rabatterat inträde.

Längre fram startar vi radio och tv-sändningar och gör intressanta reportage.